27.01.2023
Imieniny: Anieli, Juliana i Przemysława

Nadzwyczajna LXIV sesję Rady Gminy Czarnków

Data wydarzenia
Czas wydarzenia
09:00
Adres wydarzenia
Sala nr 21 Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, ul. Rybaki 3.
https://transmisjaobrad.info/channels/154/gmina-czarnkow
Organizator
Gmina Czarnków
Powrót

Rada Gminy Czarnków
ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków


Czarnków, 01.12.2022 r.


BR.0002.15.2022


Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U z 2022 r. poz. 559 ze zm.)
zwołuję


nadzwyczajną LXIV sesję Rady Gminy Czarnków


która odbędzie się w dniu 05 grudnia 2022 roku (poniedziałek) o godz. 09:00 w sali nr 21 Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, ul. Rybaki 3.


Proponowany porządek obrad sesji nadzwyczajnej:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2022-2043;
 w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok.
3. Wolne głosy.
4. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/Krzysztof Chyży

Więcej wydarzeń