16.07.2024
Imieniny: Eustachego, Mariki i Mirelli

Baza Teleadresowa Pracowników

 

REFERAT FINANSÓW, BUDŻETU i PODATKÓW

Bogumiła Rybarczyk - Główny Księgowy

Telefon - + 48 67 255 04 35 / kom. 888 887 222

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 3

-----------------------------------------------------------------------------------

Piotr Winiarski - Główny specjalista ds. księgowości i rozliczeń podatku VAT

Telefon - + 48 67 255 04 35 / 538 374 116

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 3

-----------------------------------------------------------------------------------

Anna Rążewska - Inspektor - płace

Telefon - + 48 67 253 02 90

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 10

-----------------------------------------------------------------------------------

Karolina Łacek - Inspektor - Księgowość

Telefon - + 48 67 253 02 90

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 10

---------------------------------------------------------------------------------

Magdalena Madaj - Inspektor - Księgowość

Telefon - + 48 67 253 02 90

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 10

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Izabela Małecka - Inspektor - Księgowość

Telefon - + 48 67 253 02 90

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 10

-----------------------------------------------------------------------------------

Klaudyna Krzyżanowska - Inspektor - Podatki

Telefon - + 48 67 253 02 88

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 03

-----------------------------------------------------------------------------------

Katarzyna Dunajska - Inspektor - Podatki

Telefon - + 48 67 253 02 82

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 03

-----------------------------------------------------------------------------------

Natalia Izydor - Inspektor - Podatki

Telefon - + 48 67 253 02 88

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 03

-----------------------------------------------------------------------------------

Magdalena Siutkowska - Podinspektor - Podatki

Telefon - + 48 67 253 02 82

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 03

-----------------------------------------------------------------------------------

Julia Rosentreter - Podinspektor - Windykacja

Telefon - + 48 67 253 02 83

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 09

-----------------------------------------------------------------------------------

Ewelina Wiśniewska - Podinspektor - Księgowość

Telefon - + 48 67 253 02 83

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 09

REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, NIERUCHOMOŚCI, ROLNICTWA i OCHRONY ŚRODOWISKA

Barbara Łabędzka - Kierownik Referatu

Telefon - + 48 67 253 02 81 / 728 416 315

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. Nr 14

-----------------------------------------------------------------------------------

Ewelina Ewald - Inspektor - Gosp.Kom. i Przestrzenna

Telefon - + 48 67 349 56 66 wew. 28

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 12

-----------------------------------------------------------------------------------

Angelika Berlik - Podinspektor - Ochrona Środowiska

Telefon - +48 67 253 02 92 / 784 020 058

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 15

-----------------------------------------------------------------------------------

Magdalena Materna - Główny specjalista ds. Ochrona Środowiska

Telefon - +48 67 255 58 24 / 728 595 587

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr. 15

-----------------------------------------------------------------------------------

Paulina Englot - Podinspektor - Mienie Komunalne

Telefon - + 48 67 253 02 92

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 15

-----------------------------------------------------------------------------------

Natalia Łukasiak - Inspektor - Gosp. mieszkaniowa

Telefon - + 48 67 255 58 24

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 15

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anna Szmyt - Inspektor - Budownictwo  i gosp. przestrz.

Telefon - + 48 67 349 56 66

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. 12

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

REFERAT INWESTYCJI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Wioletta Just-Jakubowska - Kierownik Referatu

Telefon - + 48 67 349 56 68 

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 19

--------------------------------------------------------------------------------------

Dagmara Bielejewska - Inspektor - Inwestycje i fundusze unijne

Telefon - + 48 67 349 56 68 / 784 907 743

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 19

----------------------------------------------------------------------------------------

Tomasz Czarnecki - Podinspektor - Modernizacja i remonty

Telefon - + 48 67 349 56 67 / 606 956 167

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 19

----------------------------------------------------------------------------------------

Juliusz Piątek - Inspektor - Drogownictwo

Telefon - + 48 67 349 56 67 / 606 952 489

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 19

REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

Joanna Mazur - Kierownik Referatu

Telefon - + 48 67 253 02 84 / 736 245 483

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 13

-----------------------------------------------------------------------------------

Agnieszka Wiśniewska - Inspektor - Kultura, Pożytek Publiczny

Telefon - + 48 67 255 58 40

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 17

-----------------------------------------------------------------------------------

Maciej Dymek - Podinspektor - Promocja, Sport

Telefon - + 48 67 255 58 40

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 17

---------------------------------------------------------------------------------------

Dorota Naplocha  - Inspektor - Ewidencja Ludności

Telefon - + 48 67 253 02 89

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 01

---------------------------------------------------------------------------------------

Robert Dymek - Inspektor - OC, Spr.Wojsk., Zarz. Kryzys.

Telefon - + 48 67 253 02 89 / 666 899 984

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 01

---------------------------------------------------------------------------------------

Karolina Kłos - Inspektor - Kadry, BHP

Telefon - + 48 67 253 02 94

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 16

---------------------------------------------------------------------------------------

Barbara Januchowska - Inspektor - Archiwum, Um. Zlecenia

Telefon - + 48 67 253 02 94

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 16

---------------------------------------------------------------------------------------

Kazimierz Januchowski - Pracownik obsługi

Telefon - + 48 67 255 22 27 / 664 423 667

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

-------------------------------------------------------------------------------------

Michał Iwanicki - Informatyk

Telefon - + 48 67 253 03 29

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 08

--------------------------------------------------------------------------------------

Magdalena Szuszczewicz - Podinspektor - BOK, zaopatrzenie urzędu

Telefon - + 48 67 255 53 16

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 03

----------------------------------------------------------------------------------------

Sandra Spicker - Podinspektor - sekretariat wójta

Telefon - + 48 67 255 22 27

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 04

BIURO RADY GMINY CZARNKÓW

Ewa Chodynicka-Filoda - Inspektor - Biuro Rady, Fundusz Sołecki

Telefon - + 48 67 253 02 95

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 06

---------------------------------------------------------------------------------------

Karolina Gałązka  - Inspektor - Biuro Rady, obsługa kancel. Wójta

Telefon - + 48 67 253 02 95

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 06

KOMENDANT GMINNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Tadeusz Mendyk - Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej

Telefon - + 48 67 255 58 40 / 666 315 359

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 17

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY

Anna Grabarz - Dyrektor

Telefon - + 48 67 253 02 87

Adres: ul. Krótka 1, 64-700 Brzeźno

Pokój nr 2

-----------------------------------------------------------------------------------

Paulina Bukowska - Główny Księgowy

Telefon - + 48 67 264 12 44

Adres: ul. Krótka 1, 64-700 Brzeźno

Pokój nr 5

-----------------------------------------------------------------------------------

Agnieszka Andrzejewska - Inspektor ds. księgowości budżetowej

Telefon - + 48 67 253 02 86

Adres: ul. Krótka 1, 64-700 Brzeźno

Pokój nr 1

-----------------------------------------------------------------------------------

Elżbieta Dudziak - Inspektor ds. księgowości i sprawozdawczości

Telefon - + 48 67 253 02 86

Adres: ul. Krótka 1, 64-700 Brzeźno

Pokój nr 1

-----------------------------------------------------------------------------------

Izabela Wicher - Podinspektor ds. księgowości i sprawozdawczości

Telefon - + 48 67 253 02 86

Adres: ul. Krótka 1, 64-700 Brzeźno

Pokój nr 1

-----------------------------------------------------------------------------------

Iwona Stochaj - Inspektor ds. rozliczeń ogólnych

Telefon - + 48 67 253 02 85

Adres: ul. Krótka 1, 64-700 Brzeźno

Pokój nr 4

-----------------------------------------------------------------------------------

Mariusz Szostak - Inspektor ds. remontów
i utrzymania placówek oświatowych, dowozy szkolne

Telefon - + 48 67 253 02 85

Adres: ul. Krótka 1, 64-700 Brzeźno

Pokój nr 4

-----------------------------------------------------------------------------------

Róża Posadna - Podinspektor ds. kadrowo-płacowych

Telefon - + 48 67 253 02 93

Adres: ul. Krótka 1, 64-700 Brzeźno

Pokój nr 3

-----------------------------------------------------------------------------------

Beatat Wicher - Podinspektor ds. kadrowo-płacowych

Telefon - + 48 67 253 02 93

Adres: ul. Krótka 1, 64-700 Brzeźno

Pokój nr 3

-----------------------------------------------------------------------------------

Magdalena Banach - Podinspektor ds. realizacji zadań oświatowych

Telefon - + 48 67 253 02 93

Adres: ul. Krótka 1, 64-700 Brzeźno

Pokój nr 3

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH

Aby połączyć się z wybranym pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej należy zadzwonić pod numer (67) 253 02 91 lub (67) 253 02 91, a następnie wybrać numer wewnętrzny odpowiadający odpowiedniemu stanowisku:

 

Lista pracowników wraz z numerami telefonów:

Dyrektor: Justyna Przyłucka-Gania – 67 253 02 91 wew. 22 
 
Zespół do spraw organizowania usług społecznych – 67 253 02 91 wew. 22 
1.     Organizator usług społecznych: Justyna Przyłucka-Gania - 67 253 02 91 wew. 22 

2.     Koordynatorzy indywidualnych planów usług społecznych:

1)     Weronika Ostromecka - 67 253 02 91 wew. 26 lub 28 lub 880 399 369

2)     Małgorzata Horoszkiewicz - 67 253 02 91 wew. 26 lub 28 lub 880 397 767

3)     Zbigniew Faligowski - 67 253 02 91 wew. 26 lub 28 lub 800 399 343

4)     Magdalena Sosnowska - 67 253 02 91 wew. 26 lub 28 lub 880 398 188

 

Organizator społeczności lokalnej: Daniel Gołębiewski 67 253 02 91 wew. 22
 
Zespół do spraw realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej:                                 
1. Pracownicy socjalni - 67 253 02 91 wew. 27

Specjalista pracy socjalnej: Jadwiga Szutowicz – 880 399 244
Specjalista pracy socjalnej: Kamila Urbańska – 880 399 767
 

2. Pracownicy socjalni - 67 253 02 91 wew. 28

Starszy specjalista pracy socjalnej: Weronika Ostromecka– 880 399 369
Starszy specjalista pracy socjalnej: Zbigniew Faligowski – 880 399 343

3.  Stypendia szkolne i pracownicy socjalni - 67 253 02 91 wew. 26

Starszy specjalista pracy socjalnej: Magdalena Sosnowska – 880 398 188
Starszy specjalista pracy socjalnej: Małgorzata Horoszkiewicz – 880 397 767           
 

·       Zespół do spraw świadczeń dla rodziny:

Koordynator do spraw świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych: 
Marta Bakiera - 67 253 02 91 wew. 24 lub 880 399 717

Inspektor ds. świadczeń wychowawczych i rodzinnych: 
Kamila Brączkowska - 67 253 02 91 wew. 25 lub 880 395 359 

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych:
Monika Szymańska – 67 253 02 91 wew. 24 lub 880 399 881 

 

·       Asystent rodziny: Karolina Kruger – 67 253 02 91 wew. 25 lub 698 007 897

 

Zespół do spraw księgowo – administracyjnych -  67 253 02 91 wew. 21 
·       Główny księgowy - Katarzyna Grząbka

·       Inspektor ds. księgowości budżetowej: Patrycja Sierpowska

·       Inspektor ds. księgowości budżetowej: Adriana Magdziarz