15.06.2021
Imieniny: Jolanty, Lotara i Wita

Baza Teleadresowa Pracowników

REFERAT FINANSOWO-KSIĘGOWY

Bogumiła Rybarczyk - Główny Księgowy

Telefon - + 48 67 255 04 35 / kom. 888 887 222

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 3

-----------------------------------------------------------------------------------

Anna Rążewska - Podinspektor

Telefon - + 48 67 253 02 90

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 10

-----------------------------------------------------------------------------------

Karolina Łacek - Inspektor

Telefon - + 48 67 253 02 90

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 10

-----------------------------------------------------------------------------------

Dorota Konieczna - Inspektor

Telefon - + 48 67 253 02 90

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 10

-----------------------------------------------------------------------------------

Izabela Małecka - Inspektor

Telefon - + 48 67 253 02 83

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 09

-----------------------------------------------------------------------------------

Paulina Grynia - Inspektor

Telefon - + 48 67 253 02 88

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 03

-----------------------------------------------------------------------------------

Magdalena Grencel - Podinspektor

Telefon - + 48 67 253 02 82

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 03

-----------------------------------------------------------------------------------

Katarzyna Dunajska - Inspektor

Telefon - + 48 67 253 02 82

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 03

-----------------------------------------------------------------------------------

Natalia Izydor - Podinspektor

Telefon - + 48 67 253 02 88

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 03

-----------------------------------------------------------------------------------

Julia Mucha - Podinspektor

Telefon - + 48 67 253 02 88

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 09

 

REFERAT INWESTYCJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ, ROLNICTWA i OCHRONY ŚRODOWISKA

Barbara Łabędzka - Kierownik Referatu

Telefon - + 48 67 253 02 81 / 728 416 315

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. Nr 14

-----------------------------------------------------------------------------------

Henryk Siemieniewski - Zastępca kierownika

Telefon - + 48 67 349 56 66 / 608 469 667

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. Nr 12A

-------------------------------------------------------------------------------

Dagmara Bielejewska - Podinspektor

Telefon - + 48 67 255 58 24 / 784 907 743

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. 15

-------------------------------------------------------------------------------

Stefania Szwed - Inspektor

Telefon - + 48 67 349 56 66

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. 12A

-----------------------------------------------------------------------------------

Mikołaj Jakubowski - Podinspektor

Telefon - + 48 67 349 56 67 / 606 956 167

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 12B

-----------------------------------------------------------------------------------

Wioletta Just-Jakubowska - Podinspektor

Telefon - + 48 67 255 58 24

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 15

-----------------------------------------------------------------------------------

Angelika Berlik - Podinspektor

Telefon - +48 67 349 56 68

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 12C

-----------------------------------------------------------------------------------

Magdalena Materna - Podinspektor

Telefon - +48 67 349 56 68

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr. 12C

-----------------------------------------------------------------------------------

Danuta Janyska - Podinspektor

Telefon - + 48 67 255 58 24

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 15

-----------------------------------------------------------------------------------

Natalia Łukasiak - Inspektor

Telefon - + 48 67 255 58 24

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 15

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anna Szmyt - Podinspektor

Telefon - + 48 67 349 56 66

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. 12A

----------------------------------------------------------------------------------------------

Juliusz Piątek - Podinspektor

Telefon - + 48 67 349 56 67 / 606 952 489

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. 12B

----------------------------------------------------------------------------------------------

REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

Joanna Mazur - Kierownik Referatu

Telefon - + 48 67 253 02 84 / 736 245 483

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 13

-----------------------------------------------------------------------------------

Agnieszka Wiśniewska - Podinspektor

Telefon - + 48 67 255 58 40, + 48 503 739 537

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 17

-----------------------------------------------------------------------------------

Izabella Adamiak - Podinspektor

Telefon - + 48 67 253 02 84

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 17

---------------------------------------------------------------------------------------

Dorota Naplocha  - Podinspektor

Telefon - + 48 67 253 02 89

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 01

---------------------------------------------------------------------------------------

Robert Dymek - Inspektor

Telefon - + 48 67 253 02 89 / 666 899 984

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 01

---------------------------------------------------------------------------------------

Karolina Bednarek - Inspektor

Telefon - + 48 67 253 02 94

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 16

---------------------------------------------------------------------------------------

Barbara Januchowska - Inspektor

Telefon - + 48 67 255 22 27

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 04

---------------------------------------------------------------------------------------

Izabela Szkoda - Podinspektor

Telefon - + 48 67 255 53 16

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 04

---------------------------------------------------------------------------------------

Anna Szczesna-Boracka - Podinspektor

Telefon - + 48 67 253 02 94

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 16

---------------------------------------------------------------------------------------

Kazimierz Januchowski - Pracownik obsługi

Telefon - + 48 67 255 22 27 / 664 423 667

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

-----------------------------------------------------------------------------------

Michał Iwanicki - Informatyk

Telefon - + 48 67 253 03 29

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 08

BIURO RADY GMINY CZARNKÓW

Ewa Chodynicka-Filoda - Inspektor

Telefon - + 48 67 253 02 95

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 06

---------------------------------------------------------------------------------------

Karolina Gałązka  - Podinspektor

Telefon - + 48 67 253 02 95

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 06

KOMENDANT GMINNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Tadeusz Mendyk - Komendant Gminnej Ochrony Przeciwpożarowej

Telefon - + 48 67 255 58 40 / 666 315 359

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 16

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY

Anna Grabarz - Dyrektor

Telefon - + 48 67 253 02 87

Adres: ul. Krótka 1, 64-700 Brzeźno

Pokój nr 2

-----------------------------------------------------------------------------------

Paulina Bukowska - Główny Księgowy

Telefon - + 48 67 264 12 44

Adres: ul. Krótka 1, 64-700 Brzeźno

Pokój nr 5

-----------------------------------------------------------------------------------

Agnieszka Andrzejewska - księgowość budżetowa i sprawozdawczość

Telefon - + 48 67 253 02 85

Adres: ul. Krótka 1, 64-700 Brzeźno

Pokój nr 1

-----------------------------------------------------------------------------------

Magdalena Banach - księgowość budżetowa i sprawozdawczość

Telefon - + 48 67 253 02 85

Adres: ul. Krótka 1, 64-700 Brzeźno

Pokój nr 1

-----------------------------------------------------------------------------------

Elżbieta Dudziak - księgowość budżetowa i sprawozdawczość

Telefon - + 48 67 253 02 85

Adres: ul. Krótka 1, 64-700 Brzeźno

Pokój nr 1

-----------------------------------------------------------------------------------

Iwona Stochaj - rozliczenia ogólne

Telefon - + 48 67 253 02 86

Adres: ul. Krótka 1, 64-700 Brzeźno

Pokój nr 4

-----------------------------------------------------------------------------------

Mariusz Szostak - remonty, dowozy uczniów

Telefon - + 48 67 253 02 86

Adres: ul. Krótka 1, 64-700 Brzeźno

Pokój nr 4

-----------------------------------------------------------------------------------

Róża Posadna - kadry i płace

Telefon - + 48 67 253 02 93

Adres: ul. Krótka 1, 64-700 Brzeźno

Pokój nr 3

-----------------------------------------------------------------------------------

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Aby połączyć się z wybranym pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej należy zadzwonić pod numer (067) 255 05 80, a następnie wybrać numer wewnętrzny odpowiadający odpowiedniemu stanowisku:

 

 • Kierownik GOPS - Nr. wew. 28
  • Anna Wybraniec

 

 • Księgowość, kadry - Nr. wew. 21
  • Magdalena Madej, Patrycja Molek, Adriana Magdziarz

 

 • Świadczenia rodzinne/Fundusz alimentacyjny - Nr. wew. 23
  • Marta Bakiera, Monika Szymańska

 

 • Świadczenia wychowawcze - Nr. wew. 25
  • Kamila Brączkowska

 

 • Stypendia szkolne i pracownicy socjalni - Nr. wew. 26
  • Magdalena Sosnowska, Małgorzata Horoszkiewicz

 

 • Pracownicy socjalni - Nr. wew. 22
  • Weronika Dolna, Zbigniew Faligowski

 

 • Pracownicy socjalni - Nr. wew. 27
  • Jadwiga Szutowicz, Kamila Fąferek

 

 • Asystent rodziny - Nr. wew. 25
  • Agnieszka Gawrońska