Baza Teleadresowa Pracowników

REFERAT FINANSOWO-KSIĘGOWY

Bogumiła Rybarczyk - Główny Księgowy

Telefon - + 48 67 255 04 35

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 3

-----------------------------------------------------------------------------------

Anna Rążewska - Podinspektor

Telefon - + 48 67 253 02 90

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 10

-----------------------------------------------------------------------------------

Karolina Łacek - Inspektor

Telefon - + 48 67 253 02 90

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 10

-----------------------------------------------------------------------------------

Dorota Konieczna - Inspektor

Telefon - + 48 67 253 02 90

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 10

-----------------------------------------------------------------------------------

Izabela Małecka - Inspektor

Telefon - + 48 67 253 02 83

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 09

-----------------------------------------------------------------------------------

Paulina Grynia - Inspektor

Telefon - + 48 67 253 02 88

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 03

-----------------------------------------------------------------------------------

Magdalena Grencel - Podinspektor

Telefon - + 48 67 253 02 82

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 03

-----------------------------------------------------------------------------------

Katarzyna Dunajska - Inspektor

Telefon - + 48 67 253 02 82

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 03

-----------------------------------------------------------------------------------

Bernadeta Zmysłowska - Podinspektor

Telefon - + 48 67 253 02 88

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 03

-----------------------------------------------------------------------------------

Julia Mucha - Podinspektor

Telefon - + 48 67 253 02 88

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 03 / KASA

-----------------------------------------------------------------------------------

Michał Iwanicki - Informatyk

Telefon - + 48 67 253 03 29

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 08

REFERAT INWESTYCJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ, ROLNICTWA i OCHRONY ŚRODOWISKA

Barbara Łabędzka - Kierownik Referatu

Telefon - + 48 67 253 02 81

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. Nr 14

-----------------------------------------------------------------------------------

Henryk Siemieniewski - Zastępca kierownika

Telefon - + 48 67 253 02 92

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. Nr 13

-------------------------------------------------------------------------------

 Dagmara Borowińska - Podinspektor

Telefon - + 48 67 255 58 40

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. Nr 17

-------------------------------------------------------------------------------

Stefania Szwed - Inspektor

Telefon - + 48 67 255 58 40

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 17

-----------------------------------------------------------------------------------

 Mikołaj Jakubowski - Podinspektor

Telefon - + 48 67 255 58 40

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 17

-----------------------------------------------------------------------------------

 Wioletta Just-Jakubowska - Podinspektor

Telefon - + 48 67 255 58 40

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 17

-----------------------------------------------------------------------------------

Iwona Sawicka - Podinspektor

Telefon - +48 67 253 02 94

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 16

-----------------------------------------------------------------------------------

Magdalena Materna - Podinspektor

Telefon - +48 67 253 02 84

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr. 16

-----------------------------------------------------------------------------------

Danuta Janyska - Podinspektor

Telefon - + 48 67 255 58 24

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 15

-----------------------------------------------------------------------------------

Natalia Łukasiak - Inspektor

Telefon - + 48 67 255 58 24

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 15

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anna Szmyt - Podinspektor

Telefon - + 48 67 255 58 24

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 15

----------------------------------------------------------------------------------------------

Juliusz Piątek - Podinspektor

Telefon - + 48 67 255 58 24

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 15

----------------------------------------------------------------------------------------------

REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

Joanna Mazur - Kierownik Referatu

Telefon - + 48 67 253 02 95

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 07

-----------------------------------------------------------------------------------

Agnieszka Wiśniewska - Podinspektor

Telefon - + 48 67 253 02 84

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 06

-----------------------------------------------------------------------------------

Sławomir Matz - Podinspektor

Telefon - + 48 67 253 02 84

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 06

---------------------------------------------------------------------------------------

Dorota Naplocha  - Podinspektor

Telefon - + 48 67 253 02 89

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 01

---------------------------------------------------------------------------------------

Robert Dymek - Inspektor

Telefon - + 48 67 253 02 89

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 01

---------------------------------------------------------------------------------------

Karolina Bednarek - Inspektor

Telefon - + 48 67 255 22 27

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 06

---------------------------------------------------------------------------------------

Barbara Januchowska - Podinspektor

Telefon - + 48 67 255 22 27

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 04

---------------------------------------------------------------------------------------

Izabela Szkoda - Podinspektor

Telefon - + 48 67 255 22 27

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 04

BIURO RADY GMINY CZARNKÓW

Ewa Chodynicka-Filoda - Podinspektor

Telefon - + 48 67 253 02 95

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 07

---------------------------------------------------------------------------------------

Karolina Gałązka  - Podinspektor

Telefon - + 48 67 253 02 84

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 07

KOMENDANT GMINNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Tadeusz Mendyk - Komendant Gminnej Ochrony Przeciwpożarowej

Telefon - + 48 67 253 02 84

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 06

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY

Iwona Zielińska

Telefon - + 48 67 253 02 87

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 12

-----------------------------------------------------------------------------------

Agnieszka Andrzejewska

Telefon - + 48 67 253 02 86

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 12

-----------------------------------------------------------------------------------

Iwona Stochaj

Telefon - + 48 67 253 02 86

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 12

-----------------------------------------------------------------------------------

Elżbieta Dudziak

Telefon - + 48 67 253 02 86

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 12

-----------------------------------------------------------------------------------

Paulina Bukowska

Telefon - + 48 67 253 02 85

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 12

-----------------------------------------------------------------------------------

Mariusz Szostak

Telefon - + 48 67 253 02 85

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 12

-----------------------------------------------------------------------------------

Agnieszka Krawczyńska

Telefon - + 48 67 253 02 93

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr  18

-----------------------------------------------------------------------------------

Wioletta Miklejewska

Telefon - + 48 67 253 02 93

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 18

-----------------------------------------------------------------------------------

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Aby połączyć się z wybranym pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej należy zadzwonić pod numer (067) 255 05 80, a następnie wybrać numer wewnętrzny odpowiadający odpowiedniemu stanowisku:

 

 • Kierownik GOPS - Nr. wew. 21
  • Anna Wybraniec

 

 • Księgowość, kadry - Nr. wew. 22
  • Magdalena Madej, Patrycja Molek

 

 • Świadczenia rodzinne/Fundusz alimentacyjny - Nr. wew. 23
  • Marta Ściepura, Monika Szymańska

 

 • Świadczenia wychowawcze - Nr. wew. 24
  • Kamila Brączkowska

 

 • Stypendia szkolne i pracownicy socjalni - Nr. wew. 25
  • Magdalena Sosnowska, Małgorzata Horoszkiewicz

 

 • Pracownicy socjalni - Nr. wew. 26
  • Mirosława Szmyt i Zbigniew Faligowski

 

 • Pracownicy socjalni - Nr. wew. 27
  • Jadwiga Szutowicz i Weronika Dolna

 

 • Asystent rodziny - Nr. wew. 28
  • Agnieszka Gawrońska