16.07.2024
Imieniny: Eustachego, Mariki i Mirelli

Informacja o Gminie

 

Witamy w Gminie Czarnków

Na skraju Puszczy Noteckiej i Drawskiej, w dolinie Noteci otoczonej wzgórzami i wzniesieniami morenowymi leży gmina Czarnków. Te urocze i gościnne tereny, charakteryzujące się bogactwem walorów przyrodniczo-krajobrazowych znajdują się w północno-zachodniej części Wielkopolski w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim.

Witamy w Gminie Czarnków

Gmina Czarnków graniczy z miastem Czarnków oraz z gminami: Trzcianka, Wieleń, Lubasz, Połajewo, Ryczywół, Budzyń, Chodzież i Ujście. Atrakcyjnie położona Gmina, zachęca do wypoczynku. Cisza, spokój, nieskażone środowisko naturalne, lasy bogate w grzyby i zwierzynę – to atuty tych terenów. To również wymarzone miejsce dla rowerzystów, amatorów wycieczek wodnych oraz pieszych. Zwiedzanie ułatwiają oznakowane szlaki rowerowe, kajakowe, piesze oraz ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne.

Ośrodkiem życia kulturalnego oraz handlowo-usługowego gminy jest miasto Czarnków, stanowiące odrębną jednostkę samorządową. To tu znajduje się siedziba Urzędu Gminy wraz z instytucjami obsługującymi jej mieszkańców. Gminę Czarnków tworzą 24 sołectwa i 27 wsi, w których zamieszkuje ponad 11 500 osób.

Urząd Gminy Czarnków Gmina Czarnków jest gminą wiejską o powierzchni 34 611 ha, z czego 50,7% stanowią użytki rolne, a lasy i grunty leśne zajmują 41,1 %. Wiodącą funkcją gminy jest rolnictwo i gospodarka leśna. Nieskażone środowisko naturalne sprzyja rozwojowi ekologicznych upraw rolnych.
 
Gmina Czarnków jest miejscem przyjaznym dla mieszkańców, otwartym na rozwój i współpracę. Wspiera działania sprzyjające inwestycjom przedsiębiorstw. Stawia na rozwój obszarów gospodarki związanych z zapleczem turystycznym oraz rozwojem edukacji.

Naturalne warunki środowiskowe gminy Czarnków, sprawiają że kluczowymi sektorami gospodarki są rolnictwo i leśnictwo. Użytki rolne i lasy stanowią około 92% powierzchni, a czyste, niezanieczyszczone środowisko sprzyja ekologicznym uprawom. Gospodarstwa rolne zajmują 12 500 ha użytków rolnych (68,8% ich ogólnej powierzchni), a większość z nich nastawiona jest na produkcję zwierzęcą. Doskonałą podstawą i zapleczem do takiej działalności są duże obszary nadnoteckich łąk i tereny gruntów ornych stanowiące bazę paszową. Struktura gospodarki z podziałem na branże koncentruje się wokół handlu hurtowego i detalicznego, rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa , transportu, budownictwa. Na terenie gminy utworzona została podstrefa Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Powstają kolejne zakłady, wiele nowych miejsc pracy. Silny rozwój przedsiębiorczości zauważalny jest w strefie podmiejskiej: Brzeźno, Grzępy, Śmieszkowo i Romanowo Dolne oraz w sołectwach: Kuźnica Czarnkowska, Gębice, Sarbia - Sarbka, Walkowice. Gmina posiada również zasoby surowców mineralnych, które tworzą złoża kopalin oraz złoża wód geotermalnych.

Góra Pianówka

Mapa Gmina Czarnków Bliżej Natury