19.09.2021
Imieniny: Januarego, Konstancji i Leopolda

Druki do pobrania

 

Od 1 marca 2019 r. zaczęły obowiązywać nowe wzory oferty, sprawozdania i umowy z realizacji zadania publicznego. Jeszcze w poprzednim roku zostały podpisane nowe rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania oraz w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. 

Rozporządzenia weszły w życie z dniem 29 października 2018 r., jednak dla ofert złożonych do dnia 1 marca 2019 roku stosowało się przepisy dotychczasowe. Wszystkie  oferty składane w otwartych konkursach ofert i w trybie "małych grantów" od 1 marca muszą być składane już na nowych drukach. Poniżej Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
 

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WYCENA WOLONTARIUSZA