Władze Gminy

Wójt Gminy Czarnków

Bolesław Chwarścianek

Telefon - + 48 67 255 22 27

E-mail: wojtatczarnkowgmina [dot] pl

 

Zastępca Wójta Gminy Czarnków

Monika Piotrowska

Telefon: + 48 67 253 02 80

E-mail: zastepcawojtaatczarnkowgmina [dot] pl

 

Sekretarz Gminy Czarnków

Mariusz Grzegorek

Telefon: + 48 67 255 22 13

E-mail: sekretarzatczarnkowgmina [dot] pl

 

Skarbnik  Gminy Czarnków

Magdalena Mendyk

Telefon: + 48 67 255 23 60

E-mail: skarbnikatczarnkowgmina [dot] pl