20.04.2024
Imieniny: Agnieszki, Amalii i Czecha

Nadzwyczajna LXXXIV sesja Rady Gminy Czarnków

Data wydarzenia
Czas wydarzenia
13:00
Adres wydarzenia
Sala nr 21 Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, ul. Rybaki 3.
https://transmisjaobrad.info/channels/154/gmina-czarnkow
Organizator
Gmina Czarnków
Powrót

Rada Gminy Czarnków
ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków


BR.0002.2.2024

Czarnków, 06.02.2024 r.


ZAWIADOMIENIE


Uprzejmie zawiadamiam, że nadzwyczajna LXXXIV sesja Rady Gminy Czarnków odbędzie się 08 lutego 2024 roku (czwartek) o godz. 13:00 w sali nr 21 Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, ul. Rybaki 3.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Głosowanie w następujących sprawach:
• w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2024 – 2026;
• w sprawie zmiany uchwały nr LXX/513/2023 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie części wkładu własnego w związku z realizacją Projektu pn. „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku;
• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2024-2043;
• w sprawie zmiany budżetu na 2024 rok.
3. Wolne głosy.
4. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy Czarnków
/-/ Krzysztof Chyży

Więcej wydarzeń