23.09.2023
Imieniny: Bogusława, Liwiusza i Tekli

LXV sesja Rady Gminy Czarnków

Data wydarzenia
Czas wydarzenia
10:00
Adres wydarzenia
Sala nr 21 Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, ul. Rybaki 3.
https://transmisjaobrad.info/channels/154/gmina-czarnkow
Organizator
Gmina Czarnków
Powrót

Rada Gminy Czarnków
ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

Czarnków, 07.12.2022 r.


BR.0002.16.2022

 


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.)
zwołuję LXV sesję Rady Gminy Czarnków która odbędzie się w dniu 14 grudnia 2022 roku (środa) o godz. 10:00 w sali nr 21 Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, ul. Rybaki 3.


Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Informacja z prac stałych Komisji Rady Gminy Czarnków między sesjami.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Czarnków między sesjami.
4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

 • w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Śmieszkowo;
 • w sprawie zmiany Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2022-2043;
 • w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok.

5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2023-2043:

 • omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2023-2043 wraz z objaśnieniami;
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
 • przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu;
 • dyskusja nad proponowanymi autopoprawkami i ich przegłosowanie;
 • podjęcie uchwały wraz z przyjętymi poprawkami.

6. Uchwalenie budżetu gminy Czarnków na rok 2023:

 • omówienie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem;
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2023;
 • przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu budżetu;
 • dyskusja nad proponowanymi autopoprawkami i ich przegłosowanie;
 • podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2023 wraz z przyjętymi poprawkami.

7. Interpelacje i zapytania.
8. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Rady w okresie międzysesyjnym.
9. Wolne głosy.
10. Zakończenia.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Chyży

Więcej wydarzeń