Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej realizując Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020” ogłasza nabory wniosków na realizację operacji

NADNOTECKA GRUPA RYBACKA LOGO

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej
realizując Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków
Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”,


ogłasza nabory wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty
do złożenia wniosków w poniższym zakresie.


Termin składania wniosków: w okresie od dnia 24.06.2019 r. do dnia 08.07.2019 r. do godz. 16:00.

NABÓR NR 26/2019
P I.1.2 Tworzenie nowych lub rozwijanie istniejących punktów przetwarzania lub sprzedaży produktów rybactwa.
Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 1.000.000,00 zł.
NABÓR NR 27/2019
P I.1.3 Rozwój działalności lub wspieranie zastosowania innowacji w łańcuchu dostaw produktów rybactwa.
Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 600.000,00 zł.
NABÓR NR 28/2019
P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi.
Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 119.937,00 zł.
NABÓR NR 29/2019
P II.2.1 Aktywne gospodarczo tereny nad wodami obszaru NGR.
Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 1.019.173,00 zł.
NABÓR NR 30/2019
P II.4.1 Spójna i widoczna oferta turystyczna i promocyjna obszaru NGR.
Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 328.277,00 zł.


Szczegółowe informacje związane z procedurą naborów oraz niezbędne dokumenty (w tym. m.in. informacja o miejscu i sposobie złożenia WoD, dokumentach dodatkowych, kryteriach i procedurach oceny operacji, katalog beneficjentów) znajdują się na stronie www.ngr.pila.pl.
Zapraszamy do kontaktu z Biurem LGR zlokalizowanym w Pile, przy ul. Dąbrowskiego 8 lub drogą telef./e-mailową: tel. kom. 668028473, 67 351 08 55, e-mail: sekretariatatngr [dot] pila [dot] pl

ULOTKA

NADNOTECKA GRUPA RYBACKA STOPKA

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności