23.01.2021
Imieniny: Fernandy, Jana i Rajmundy

XXXI sesja Rady Gminy Czarnków - 26 listopada 2020 roku

Rada Gminy Czarnków

ul. Rybaki 3

64-700 Czarnków

Czarnków, 19.11.2020

OSO.0002.12.2020

 

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zwołuję

 

XXXI sesję Rady Gminy Czarnków

 

która odbędzie się w dniu 26 listopada 2020 roku (czwartek) o godzinie 13:00 w sali sportowej w Szkole Podstawowej im. Leśników Polskich w Gębicach, ul. Szkolna 2, Gębice

 

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Informacja z prac stałych Komisji Rady Gminy Czarnków między sesjami.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Czarnków między sesjami.
 4. Sport w gminie Czarnków w tym działalność klubów sportowych.
 5. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie rozpatrzenia ponowienia skargi pana Adama Ciemachowskiego na działalność Wójta Gminy Czarnków;
 • w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 114/1 położonej w Średnicy stanowiącej własność Gminy Czarnków;
 • uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z budżetu Gminy Czarnków na wykonanie zadania pn.:„Rozbudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej 1209P w miejscowości Romanowo Dolne";
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z budżetu Gminy Czarnków na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1209P w miejscowości Romanowo Dolne”;
 •  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Kuźnica Czarnkowska;
 • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków w obrębie geodezyjnym Huta, w rejonie ulic Poznańskiej, Radomskiej i Wolności;
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2020-2038;
 • w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok.
 1. Interpelacje i zapytania.
 2. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Rady w okresie międzysesyjnym.
 3. Wolne głosy.
 4. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Krzysztof Chyży

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności