17.06.2024
Imieniny: Laury, Leszka i Marcjana

Wójt Gminy Czarnków serdecznie zaprasza do udziału w konkursie na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy

Zwyczaje związane z przełomowym momentem w życiu wsi, jakim było zakończenie najważniejszych prac polowych, cechowały się na terenach polskich znaczną rozmaitością. Niezależnie jednak od występujących różnic w każdym z regionów miało miejsce uroczyste, obrzędowe ścięcie ostatnich kłosów połączone z przeniesieniem ich wśród śpiewów i muzyki do chaty czy dworu, gdzie przechowywano je do momentu wysiania z nich ziarna jesienią. Zwyczaj ten, choć przeszedł znaczną ewolucję przetrwał do dzisiaj i znany jest pod nazwą dożynek, wieńcowego (od najważniejszego atrybutu – wieńca dożynkowego) lub okrężnego (od obrzędowego okrążania pól po żniwach). To wielkie święto gospodarskie odbywało się w sierpniu lub na początku września, a czasem przy sprzyjającej pogodzie w święto Matki Boskiej Zielnej (15 sierpnia). Bardzo ważnym etapem uroczystości dożynkowych było wicie wieńca żniwnego oraz pochód z nim do dworu lub chaty. W zależności od okolic jego rolę mogła pełnić sama „przepiórka” wykopana z pola i przystrojona kwiatami i wstążkami. Najczęściej jednak wieniec bądź wieńce wito wplatając w nie kłosy z „równianki” oraz garście zżętych, niemłóconych zbóż: żyta, pszenicy, jęczmienia i owsa. Ubogacano je owocami i warzywami, czyli wszystkim, czym obrodziła ziemia, przystrajano wstążkami i kwiatami polnymi. Wieńce żniwne mogły przybierać różne kształty np. wielkich, barwnych kół, zrobionych z łubianych lub wiklinowych obręczy, pokrytych kwiatami i kłosami albo bukietów o trzech odnogach przewiązanych tasiemką. Zwykle miały one jednak kształt korony węgierskiej. Składały się z tzw. obrączki, czyli warkocza zrobionego ze zboża o średnicy grubości cala (splot sam bez kłosek) oraz dwóch przymocowanych do niej warkoczy wygiętych kabłąkowo. Miejsce ich krzyżowania się przewiązane było jedwabnymi wstążkami, najczęściej barwy białej, żółtej, czerwonej i szafirowej. Bywało, że do wieńców żniwnych przywiązywano żywe ptaki: kaczkę, koguta, czy kurczęta i na podstawie ich zachowania próbowano przepowiedzieć urodzaj w roku następnym.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w trakcie Dożynek Gminnych, które odbędą się w dniu 20 sierpnia 2023 roku w Walkowicach.

Na Konkurs należy wykonać wieniec dożynkowy, który formą i użytym materiałem nawiązuje do tradycji wieńców dożynkowych, występujących na terenie Gminy Czarnków. Wszystkie zgłoszone wieńce uczestniczyć będą w ceremoniale dożynkowym.

Cele Konkursu:

a. Kultywowanie oraz popularyzacja najbardziej wartościowych, kulturowych tradycji regionalnych oraz najciekawszych dziedzin plastyki ludowej.

b. Prezentacja bogactwa plonów wkomponowanych w wieniec dożynkowy.

c. Promocja dorobku kulturowego polskiej wsi.

d. Rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań twórczością ludową.

e. Pozyskiwanie przez Organizatora Konkursu prac o wysokich walorach artystycznych i etnograficznych.

 

Kryteria oceny:

Komisja Konkursowa oceniając wieńce dożynkowe będzie brać pod uwagę następujące kryteria:

a. Zgodność z tradycją w zakresie kompozycji, formy, materiału i techniki wykonania

b. Różnorodność oraz świeżość użytych do wykonania wieńca dożynkowego podstawowych materiałów naturalnych z naszych pól, łak, ogrodów przydomowych, sadów, pasiek i lasów (kłosy, ziarna zbóż, owoce, warzywa, kwiaty, zioła itp.)

c. Walory estetyczne, w tym kompozycja, dobór barw, architektura bryły

d. Zwięzła informacja dotycząca materiałów, z jakich został wykonany wieniec dożynkowy

e. Ogólny wyraz artystyczny, nawiązujący formą do tradycyjnych wieńców dożynkowych

f. Dodatkowo punktowana będzie identyfikacja elementów wieńca z symboliką gminną np. herbem gminy.

 

Wieniec dożynkowy musi być pracą własną mieszkańców zgłaszającego sołectwa (z terenu Gminy Czarnków).

 

REGULAMIN KONKURSU NA „NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY”

KARTA ZGŁOSZENIOWA

WIENIEC DOŻYNKOWY

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności