20.04.2024
Imieniny: Agnieszki, Amalii i Czecha

Wójt Gminy Czarnków informuje mieszkańców miejscowości Lipica, części wsi Romanowo Dolne o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących zniesienia urzędowej nazwy miejscowości

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Czarnków informuje mieszkańców miejscowości Lipica, części wsi Romanowo Dolne o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących zniesienia urzędowej nazwy miejscowości.

Zniesienie urzędowej nazwy miejscowości nie pociągnie za sobą kosztów finansowych obciążających mieszkańców zamieszkujących przedmiotowy teren.

 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie 
od 12 lutego 2024 r. do 16 lutego 2024 r.

 

Konsultacje z mieszkańcami przeprowadzone będą poprzez zebranie opinii mieszkańców na formularzu ankietowym udostępnionym:

·       na stronie internetowej Urzędu Gminy Czarnków https://www.czarnkowgmina.pl/;

·       na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czarnków https://bip.czarnkowgmina.pl/;

·       w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków.

 

Wypełniony i podpisany formularz ankiety należy złożyć do Urzędu Gminy Czarnków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.02.2024 roku w następujący sposób:

·        przesłać w formie podpisanego skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: urzadatczarnkowgmina [dot] pl;

·        przesłać w formie papierowej na adres: Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, (rozpatrywane będą tylko te ankiety, które zostaną nadane w placówce pocztowej do dnia 16.02.2024 roku);

·        dostarczyć osobiście lub wypełnić na miejscu w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków;

·        przesłać w formie elektronicznej poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres skrzynki ePUAP /31b1u5toog/skrytka przy użyciu podpisu potwierdzonego profilem zaufanym z dopiskiem „Konsultacje dotyczące zniesienia urzędowej nazwy miejscowości”.

 

Wójt Gminy Czarnków

/-/ Bolesław Chwarścianek

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności