Wielkopolska Karta Rodziny w Gminie Czarnków

Podpisanie umowy

Gmina Czarnków dołącza do programu „Wielkopolska Karta Rodziny”. Dnia 8 czerwca 2020 roku w Urzędzie Gminy Czarnków odbyło się podpisanie umowy, która umożliwi mieszkańcom gminy skorzystanie z tego programu.

Wielkopolska Karta Rodziny to innowacyjny instrument, umożliwiający rodzinom wielodzietnym łatwiejszy dostęp do dóbr i usług. Wszelkie informacje na temat firm oraz instytucji, które uwzględniają tę kartę przy wycenie swojej oferty, znaleźć można: https://rops.poznan.pl/wielkopolska-karta-rodziny/partnerzy/

Realizacją programu zajmował się będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie.

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności