W Romanowie Dolnym powstaje sala!

Kilka osób siedzących przy stole.

Od początku sierpnia trwają prace w Romanowie Dolnym nad modernizacją Szkoły Podstawowej oraz budową sali gimnastycznej! W lipcu podpisano umowę z wykonawcą!

Szkoła Podstawowa w Romanowie Dolnym mieści się w ponad 100-letnich budynkach, których infrastruktura nie pozwala już w pełni sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed nimi współczesna edukacja. Z tego powodu jednym z najważniejszych zadań Gminy Czarnków, jako organu prowadzącego, stała się jej modernizacja oraz budowa sali gimnastycznej.

Dnia 10 lipca 2020 roku podpisano z firmą NOW-BUD umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Romanowie Dolnym wraz z budową sali gimnastycznej”. Firma została wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego, a całość prac wyceniono na kwotę 5.958.901,78 złotych. Zakończenie prac zaplanowano na 30 października 2021 roku. 
 

Urząd Gminy Czarnków
Sławomir Matz

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności