Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

KOMUNIKAT

Wójta Gminy Czarnków dotyczący „Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

W związku z możliwościami otrzymanych przez jednostki samorządu terytorialnego dofinansowana w formie dotacji gdzie ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z foli rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu big-bag proszę o dokonanie dokładnej inwentaryzacji zalegających odpadów i bieżących ilości wytwarzania tych odpadów rolniczych. Informacje należy składać u sołtysa wsi lub w Urzędzie Gminy Czarnków pokój Nr 13; 15 na załączony, druku do 15 listopada 2019r.

Powyższą sprawę należy potraktować jako pilną, a ilości podać w kilogramach.

 

Wójt Gminy Czarnków

/-/ Bolesław Chwarścianek

W załączniku:
 Druk informacyjny

 

 

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności