18.05.2021
Imieniny: Alicji, Edwina i Eryka

Trwa nadzwyczajna sesja Rady Gminy Czarnków. Z uwagi na epidemię samorząd zmienił miejsce posiedzenia

W związku z epidemią COVID-19 i ze względów bezpieczeństwa obrady odbywają się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Gębicach. Przed radnymi szereg uchwał do podjęcia i dyskusji.

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe.
2. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2019 wraz z potrzebami w zakresie pomocy społecznej oraz ocena zasobów pomocy społecznej.
3. Podjęcie uchwał:
· w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 45 położonej w Bukowcu, stanowiącej własność Gminy Czarnków;
· w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 181/4 położonej w Bukowcu, stanowiącej własność Gminy Czarnków;
· w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców,których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19;
· w sprawie zmiany budżetu na rok 2020.
4. Wolne głosy.
5. Zakończenie obrad.

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności