Prace nad strategią rozwoju Gminy Czarnków trwają!

Zdjęcie przedstawia osobę pochyloną nad stołem.

Gmina Czarnków wykonała następny krok w opracowaniu Strategii rozwoju Gminy Czarnków na lata 2021-2028.

W dniu 27 sierpnia br.  w świetlicy wiejskiej w Sarbi odbyły się już drugie warsztaty z Zespołem ds. Strategii. Tym razem osoby uczestniczące w spotkaniu miały za zadanie wypracować cele operacyjne oraz działania, które zostaną ujęte w Dokumencie. Dyskutowano również nad misją i wizją Gminy – niezbędnymi elementami Strategii.

Misja wskazuje ideę rozwoju Gminy. Odpowiada na pytanie: Po co jesteśmy? Uczestnicy warsztatów, po kreatywnej pracy wspólnie wypracowali następującą misję:

„Jesteśmy tu, by stworzyć bezpieczne, przyjazne, harmonijne miejsce do życia i pracy dla wszystkich w zgodzie z naturą.”

Warsztaty, które ponownie prowadzone były przez specjalistów z Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju z Poznania przy współpracy z MOCodajnią, odbywają się za pomocą metody DESIGN THINKING.

Następnym krokiem będzie opracowanie całości Dokumentu oraz jego konsultacje społeczne, o których mieszkańcy zostaną poinformowani w najbliższym czasie.

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności