20.04.2024
Imieniny: Agnieszki, Amalii i Czecha

Podsumowanie pierwszego półrocza wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Podsumowanie pierwszego półrocza zakończone sukcesem!

Za nami połowa roku intensywnego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Pomimo trudnej sytuacji związanej z trwającą pandemią koronawirusa, nie zwalniamy tempa pracy
i systematycznie realizujemy wszelkie pomysły jakie zostały ujęte w LSR. Współpracujemy z ludźmi, którzy dostrzegają potencjał drzemiący w społeczeństwie oraz chcą zmieniać otaczającą nas rzeczywistość. Jednakże dzięki różnorodności podejmowanych przez nas działań - nie koncentrujemy się wyłącznie na budowie kapitału społecznego. W tym roku szczególnie wzmacniamy rozwój gospodarczy naszych okolic poprzez wsparcie osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej czy rozwój istniejących firm.

Tegoroczne działania rozpoczęliśmy od organizacji warsztatu refleksyjno-analitycznego, który odbył się w formie online ze względu na obowiązujące obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne. Analizując proces wdrażania LSR i jego efekty, prężnie działająca grupa uczestników warsztatu opracowała rekomendacje dotyczące przyszłej działalności naszej Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania.

W tym roku wspieramy przede wszystkim przedsiębiorczość, która jest bardzo istotna na obszarach wiejskich. Rozwój gospodarczy stanowi ważny element naszej LSR, szczególnie walki z bezrobociem, aktywizacji zawodowej oraz możliwości dostępu do szerokiej gamy produktów i usług oferowanych przez mieszkańców naszego regionu. Dlatego też w maju ogłosiliśmy nabór wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej oraz rozwój podmiotów gospodarczych. W trakcie trwających naborów przygotowaliśmy warsztaty z przygotowania wniosków o przyznanie pomocy wraz z omówieniem ogólnych zasad realizacji operacji. Podczas spotkań zostały omówione wszystkie najistotniejsze kwestie. Obecnie trwa ocena formalna złożonych wniosków w ramach naborów, a już niebawem Rada Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania dokona rozpatrzenia złożonych wniosków o przyznanie pomocy.

Nie zapominamy o osobach, które pragną rozwijać lokalną przestrzeń, w której miłośnicy aktywnego spędzania czasu będą mogli odkryć wiele ciekawych zakątków, a także poszerzyć swoje zainteresowania. Dlatego też pod koniec roku, planujemy ogłoszenie naboru wniosków na odnowę obszaru, zapewniającego rozwój turystyki i rekreacji naszego regionu. Ponadto ciągle dokonujemy wielu formalności związanych z realizacją projektu współpracy pn. „Szlakiem ukrytych skarbów”, który będzie realizowany razem z trzema lokalnymi grupami działania z Wielkopolski.
Planowany projekt zakłada powstanie atrakcyjnego szlaku turystycznego wraz z niezbędną do jego obsługi infrastrukturą.

Choć pandemia nadal mocno koryguje nasze plany oraz działania, pracujemy nad projektem pod tytułem „Kulinarno-owocowa promocja regionu”, który zakłada współpracę sadowników oraz regionalnych restauratorów na rzecz promowania lokalnych owoców. Ponadto razem z LGD Kraina Trzech Rzek oraz słowacką Lokalną Grupą Działania MAS Sekčov – Topľa opracowujemy międzynarodowy projekt współpracy pn. „Przedsiębiorczość i Turystyka”, którego celem jest aktywizacja grup defaworyzowanych.

Z upływem czasu obserwujemy, że działania na rzecz lokalnej społeczności stają się coraz ważniejsze. Nasze małe ojczyzny nieustannie się zmieniają, rosnąc w siłę dzięki ogromnemu zaangażowaniu społeczników. Lokalni liderzy chętnie uczestniczą w organizowanych przez nas konkursach, mających na celu realizację inicjatyw społecznych. Dlatego też dokonanie wyboru laureatów tegorocznej edycji konkursu „Aktywni Mieszkańcy” stanowiło duże wyzwanie dla obradującej komisji konkursowej. Do biura Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania wpłynęło aż 25 wniosków prezentujących ciekawe, nowatorskie pomysły naszych lokalnych społeczności w trzech kategoriach. 22 kwietnia Pani Agnieszka Kulesza - Prezes Stowarzyszenia
Cz-T LGD, a także Pani Anna Fręś - Wiceprezes Stowarzyszenia Cz-T LGD dokonały uroczystego wręczenia nagród w ramach już XI edycji konkursu, zachęcając równocześnie do podejmowania
i realizacji kolejnych projektów integrujących mieszkańców
.

Nasz autorski konkurs „Aktywni Mieszkańcy” nie jest jedyną możliwością aktywizacji społecznej jaką proponujemy naszym lokalnym społecznościom. Chcąc wesprzeć realizację społecznych inicjatyw w różnych obszarach – sportu, edukacji, kultury czy oświaty, a także przeciwdziałać negatywnym skutkom epidemii, we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, w kwietniu ogłosiliśmy Lokalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Wnioskodawcy ubiegali się o dofinansowanie w wysokości aż 3 000 zł. 10 czerwca odbyło się posiedzenie Lokalnej Komisji Grantowej, która spośród 24 złożonych wniosków, wyłoniła 10 projektów z największą ilością punktów. Część naszych grantobiorców już rozpoczęła realizację swoich interesujących inicjatyw i rozwijających przestrzeń projektów, więc na terenie naszej Cz-T LGD znowu wiele będzie się działo! Dlatego też zachęcamy do wzięcia udziału w planowanych wydarzeniach, aby wspólnie wyzwalać społeczną energię! Czekają na Państwa warsztaty, szkolenia, spotkania integrujące lokalną społeczność oraz zmniejszające negatywne skutki pandemii COVID-19.

Zgodnie z Planem Komunikacji, w czerwcu odbyło się spotkanie w formie online z reprezentantami partnerów samorządowych tworzących Czarnkowsko-Trzcianecką Lokalną Grupę Działania. Zorganizowane spotkanie przybliżyło włodarzom gmin obejmujących nasz powiat, stan realizacji wskaźników, a także główne założenia LSR. W czerwcu miało miejsce również Sprawozdawcze Walne  Zgromadzenie Członków, na którym pozytywnie zaakceptowano działania Cz-T LGD zrealizowane w 2020 roku, a także udzielono absolutorium dla Zarządu.  

Poza świadczeniem usług doradczych w Biurze Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania, w maju spotkaliśmy się również w punktach informacyjno-doradczych z mieszkańcami gmin tworzących nasz powiat. Niestety z uwagi na trwającą sytuację epidemiczną i wiążącymi się z nią obostrzeniami, w tym roku byliśmy zmuszeni do tego, aby zaplanowaną w terenie pracę zrealizować w przestrzeni wirtualnej. Podczas spotkań w formie online mieszkańcy gmin wykazali duże zainteresowanie zagadnieniami związanymi z naborami czy podjęciem działań lokalnych i poszukiwaniem środków na wsparcie społecznej aktywności. W punktach informacyjno-doradczych zainteresowani mieli możliwość bezpośredniego uzyskania informacji, w szczególności o głównych zasadach przyznawania pomocy, oceniania i wyboru operacji, interpretacji poszczególnych kryteriów, a także zasadach realizacji operacji.

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl oraz profilu na Facebooku, aby móc na bieżąco śledzić aktualne działania podejmowane przez nasze stowarzyszenie.

 

 

 

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności