18.05.2021
Imieniny: Alicji, Edwina i Eryka

Ogłoszenia wykonania uproszczonych planów lasów.

 OGŁOSZENIE

 

 

            Wójt Gminy Czarnków informuje, że Starostwo Powiatowe w Czarnkowie – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w III – IV kwartale 2020r. będzie prowadziło prace związane
z wykonaniem uproszczonych planów urządzania lasów i/lub inwentaryzacji stanu lasów na lata 2021 – 2030, położonych na terenie Gminy Czarnków dla obrębu:

Gajewo, Jędrzejewo, Kuźnica Czarnkowska, Zofiowo, Komorzewo, Gębice, Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice.

 

        Wobec powyższego Starostwo prosi właścicieli lasu o uporządkowanie danych objętych ewidencją gruntów na podstawie których sporządzane są niniejsze opracowania, dotyczących np.

  • powierzchni lasu,
  • danych osobowych / adresowych,
  • zmiany klasyfikacji gruntu z lasu na rolę, tj. przez uzyskanie stosownej zgody Starosty,
  • przekwalifikowania gruntu rolnego na las, w przypadku zalesień na gruntach rolnych.

 

        Zgodnie z art. 22 ust 2 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. Z 2020r. poz 276 ze zm.) to właściciel gruntu obowiązany jest zgłosić właściwemu Staroście wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian.

 

 

                                                                   Wójt Gminy Czarnków

                                                                   /-/ Bolesław Chwarścianek

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności