O szkole i sali sportowej na sesji

XXV sesja Rady Gminy Czarnków

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Romanowie Dolnym już za kilka lat będą mogli się cieszyć zmodernizowaną szkołą, a także wybudowaną w pobliżu salą sportową. Procedury administracyjne, dążące do zrealizowania tego zadania są już uruchomione. W poniedziałek, 15 czerwca 2020 roku odbyła się nawet nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnków, której celem było podjęcie decyzji kluczowych dla realizacji tego zadania.

Nadzwyczajna XXV sesja Rady Gminy Czarnków zorganizowana została w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Czarnkowie. Na obradach obecni byli wszyscy radni, a otwarcia sesji tradycyjnie dokonał Przewodniczący Rady Gminy Czarnków Krzysztof Chyży. Proponowany porządek obrad składał się zaledwie z trzech punktów, spośród których jeden okazał się kluczowy – podjęcie uchwał. Wśród projektów uchwał znajdował się projekt w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 oraz projekt w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok.

Ponieważ w czasie, który minął od XXIV sesji Rady Gminy Czarnków, nie odbyło się posiedzenie komisji Rady Gminy Czarnków, obydwa projekty uchwał zostały poddane dyskusji. W tej części głos zabrał Wójt Gminy Czarnków Bolesław Chwarścianek, który uzasadnił konieczność zwołania nadzwyczajnej XXV sesji Rady Gminy Czarnków. W ramach procedury przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę na wykonanie zadania modernizacji szkoły podstawowej w Romanowie Dolnym wraz z budową sali gimnastycznej. W związku z wyłonieniem wykonawcy i spełnieniem przez niego wymaganych warunków, koniecznym krokiem ze strony Gminy Czarnków było zabezpieczenie dodatkowych środków w budżecie na realizację zamówienia. Więcej szczegółów na temat projektów uchwał udzieliła Skarbnik Gminy Czarnków Magdalena Mendyk, która przedstawiła radnym kwestie finansowe.

Po części dyskusyjnej, radni przystąpili do głosowania nad projektami uchwał. Wyrażono zgodę na zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 oraz jednogłośnie opowiedziano się za przyjęciem zmian budżetu Gminy Czarnków na 2020 rok. Decyzją radnych, zadania związane z modernizacją Szkoły Podstawowej w Romanowie Dolnym wraz z budową sali gimnastycznej będą kontynuowane.

Urząd Gminy Czarnków
Sławomir Matz
fot. Ewa Chodynicka

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności