18.05.2021
Imieniny: Alicji, Edwina i Eryka

O pomocy dla przedsiębiorców na XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Czarnków

Choć w przeszłości niejednokrotnie dochodziło do nadzwyczajnych sesji Rady Gminy Czarnków, to miniona zdecydowanie różniła się od wszystkich dotychczasowych. Ze względów bezpieczeństwa związanych ze stanem epidemii w Polsce lokalizacja obrad została zmieniona, a uczestniczyło w nich ograniczone grono osób niezbędnych do prawidłowego przebiegu sesji.

XXIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Czarnków odbyła się 7 maja 2020 roku w sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Leśników Polskich w Gębicach. Zdecydowano się na taki krok z uwagi na warunki sprzyjające zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Miejsca siedzące dla uczestników obrad rozstawiono w bezpiecznych odległościach od siebie, a przed wejściem do sali każdy musiał założyć maskę, zdezynfekować dłonie lub założyć rękawiczki.

Otwarcia sesji dokonał przewodniczący Rady Gminy Czarnków – Krzysztof Chyży, witając przy tym m.in. wójta Gminy Czarnków – Bolesława Chwarścianka, zastępcę wójta Gminy Czarnków – Monikę Piotrowską, sekretarza Urzędu Gminy Czarnków – Mariusza Grzegorka, skarbnika Gminy Czarnków – Magdalenę Mendyk, radnych oraz wszystkich zgromadzonych. Swoją obecność na obradach potwierdziło 14 radnych, a plan sesji uwzględniał 5 punktów. Sesja rozpoczęła się od spraw regulaminowych. Następny punkt obrad obejmował sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z którym radni zapoznali się w formie elektronicznej. W punkcie trzecim radni podejmowali uchwały. Tutaj w związku z brakiem możliwości zorganizowania posiedzeń stałych komisji w Radzie Gminy Czarnków, które w normalnych warunkach odbywają się z wyprzedzeniem, uchwały poddawano dyskusji podczas sesji.

W tej części radni mogli zgłosić swoje uwagi lub dopytać o ewentualne niejasności w podejmowanych projektach uchwał. Przede wszystkim jednak warto zaznaczyć, że cała sesja zorganizowana została w trosce o pomoc dla przedsiębiorców, którzy zostali poszkodowani przez obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce. Wśród projektów uchwał znalazł się projekt, który zakładał zwolnienie z podatku od nieruchomości dla wskazanych przedsiębiorców.

Koniec końców przyjęto uchwały:

  • w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19;
  • w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 181/4 położonej w Bukowcu, stanowiącej własność Gminy Czarnków;
  • w sprawie zmiany budżetu na rok 2020.

Wszystkie ww. zostały przyjęte przez radnych jednogłośnie. Nieprzyjęta została za to uchwała w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 45 położonej w Bukowcu, stanowiącej własność Gminy Czarnków, przy której radni uznali, że potrzebna jest w tej sprawie konsultacja z mieszkańcami.

Po przeprocedowaniu uchwał podjęto kolejny z punktów XXIII Sesji Rady Gminy Czarnków, w którym znalazły się wolne głosy. Głos w tym punkcie zabrała zastępca wójta Gminy Czarnków – Monika Piotrowska, która zdała ogólną relację z dotychczasowego przebiegu oraz rozwoju akcji „Pomagamy Razem”. Po wolnych głosach sesja Rady Gminy Czarnków została zakończona.

 

 

Urząd Gminy Czarnków
Sławomir Matz

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności