Narodowe czytanie Balladyny w Hucie

Dwie postaci, jedna trzyma książkę pod tytułem "Balladyna".

Narodowe czytanie to akcja zainicjowana przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Rokrocznie wybiera się lekturę, której fragmenty odczytywane są publicznie. W tym roku do przeczytania została zarekomendowana „Balladyna” autorstwa Juliusza Słowackiego, a w akcję narodowego czytania włączyła się także Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków.

„Balladyna” to dramat, przedstawiający funkcjonowanie na świecie dobra i zła. Głównymi bohaterkami całego utworu są dwie siostry; Alina - uosobienie dobra i Balladyna – postać zła. W świecie lektury zło w końcu zostaje przezwyciężone dobrem, jednak w międzyczasie dochodzi do wielu tragedii. „Balladyna” to obowiązkowa lektura w szkole średniej, stąd szczególną misją Biblioteki Publicznej Gminy Czarnków jest jej popularyzacja i zachęcenie do samodzielnego czytania.

Z tej okazji we współpracy ze Szkołą Podstawową w Hucie, Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków zorganizowała własną odsłonę Narodowego Czytania. Wydarzenie odbyło się 8 września 2020 roku w budynku Szkoły Podstawowej w Hucie. Rozpoczęło się ono przywitaniem uczestników przez Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Czarnków Edytę Kleige oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Hucie Joannę Mudrak.

W dalszej części dzieci odczytywały przygotowane przez siebie fragmenty wybranych książek, a następnie głos zabrali nauczyciele, którzy odczytali fragmenty „Balladyny”. Swoje fragmenty odczytała również podczas wydarzenia Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Czarnków Edyta Kleige oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Hucie Joanna Mudrak. Wszyscy uczestnicy, którzy przeczytali fragmenty lektury, zostali wynagrodzeni skromnym upominkiem oraz certyfikatem udziału w Narodowym Czytaniu.

Urząd Gminy Czarnków
Sławomir Matz

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności