LIV sesja Rady Gminy Czarnków - 27 kwietnia 2018 roku

Rada Gminy Czarnków

ul. Rybaki 3

64-700 Czarnków

tel. 067 253 02 95

Czarnków, 20.04.2018

OSO.0002.6.2018

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

            Uprzejmie zawiadamiam, że LIV sesja Rady Gminy Czarnków odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2018 roku (piątek) o godz. 14:00 w sali nr 21 Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, ul. Rybaki 3.

 

 

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Sprawy regulaminowe.

2. Informacja z prac stałych Komisji Rady Gminy Czarnków między sesjami.

3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2017 oraz aktualne działania podejmowane na rzecz potrzebujących.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Czarnków między sesjami.

5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

  • w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych;
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła z przeznaczeniem na współfinansowanie działalności Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile w 2018 roku;
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Średnica;
  • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części południowej terenu produkcyjno-usługowego w Romanowie Dolnym;
  • w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 499/25 położonej w obrębie wsi Gębice;
  • w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonych numerami działek 171/7, 71/8, 171/10, 171/11, 171/13 i 171/14 położonych w obrębie wsi Gębice, stanowiących własność Gminy Czarnków;
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2018-2036.
  • w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Wolne głosy.

8. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Janusz Wielgosz

 

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności