20.04.2024
Imieniny: Agnieszki, Amalii i Czecha

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji LSR

 

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY AKTUALIZACJI LSR W ZWIĄZKU Z RÓŻNICAMI KURSOWYMI

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zgodnie z zapisami procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, informuje o rozpoczęciu procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju NGR, której konieczność przeprowadzenia wynika przede wszystkim z przyznania dodatkowych środków pochodzących z tzw. różnic kursowych oraz niewykorzystanego budżetu.

Informujemy, że zgodnie z danymi podanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (stan na 30.06.2021 r.) kwota wolnych środków do ogłoszenia naborów wynikająca z różnicy kursowej wynosi 1 150 971,33 zł.

Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji na temat zainteresowania realizacją operacji w ramach przedsięwzięć objętych wdrażaniem LSR, wskazanych w poniższym wykazie.
Ponadto w ramach konsultacji zachęcamy do składania uwag i wniosków w sprawie zmian zapisów LSR (na załączonym formularzu lub w dowolnej formie). Informujemy, że wnioski w sprawie zmian zapisów LSR mogą zgłaszać: członkowie NGR, beneficjenci, organy NGR, pracownicy biura NGR, wszyscy mieszkańcy, przedsiębiorcy, instytucje i organizacje działające na obszarze NGR (obszar NGR obejmuje gminy: Drawsko, Krzyż Wlkp., Szydłowo, Trzcianka, Wieleń, Chodzież i Czarnków) oraz przede wszystkim rybacy.

Wnioski i uwagi oraz informacje na temat zainteresowania środkami należy składać w terminie od 13.07.2021 r. do 27.07.2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej (liczy się data wpływu do Biura NGR) lub osobiście w biurze NGR. We wniosku w zakresie zainteresowania środkami prosimy wskazać dane wnioskodawcy, nazwę przedsięwzięcia, wskaźniki, które będzie realizowała operacja, planowany zakres rzeczowy operacji oraz szacowaną kwotę wsparcia.


W imieniu Zarządu NGR
Prezes Zarządu
Wojciech Jóźwiak
 
Wszystkie aktualności Archiwum aktualności