Komunikat o przedłużeniu terminu składania oświadczeń dotyczących posiadania zbiorników bezodpływowych