Fotografowanie czas zacząć_ X Powiatowy Konkurs Fotograficzny im. Mariana Bakinowskiego _Między Drawą a Notecią _W konkursie mogą brać udział wszyscy fotografujący