Europejskie Badanie Warunków Życia Ludności na terenie gminy Czarnków