Echa naszych poczynań w trudnym czasie

 

Realizacja Planu działań, ujętego w Lokalnej Strategii Rozwoju, została przesunięta w czasie ze względu na oblicze pandemii, jaka panuje w naszym kraju. Kontynuując realizację wszystkich zaplanowanych celów, wcielamy w życie kolejne pomysły i inicjatywy. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie,  współdziałamy i inspirujemy do zmiany !

04 czerwca br. podsumowaliśmy nasz  autorski program  ,,Aktywni Mieszkańcy”, w którym  wspieramy lokalnych liderów, aktywizujących najbliższe środowisko. Popieramy pomysłowe i nowatorskie koncepcje, odpowiadające na rzeczywiste potrzeby mieszkańców. Uroczystego wręczenia nagród wyłonionym grupom dokonała Prezes Czarnkowsko – Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania Pani Agnieszka Kulesza  oraz Vice Prezes Pani Anna Fręś. Na realizację własnych inicjatyw, przyznano nagrody do 1 000 zł w trzech kategoriach. Wybranym laureatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy ! Nie możemy się doczekać realizacji projektów !

Na zakończenie pierwszej połowy 2020 roku,  29 czerwca odbyło się Sprawozdawcze Walne  Zgromadzenie Członków, na którym pozytywnie zaakceptowano działania Cz-T LGD zrealizowane w 2019 roku oraz udzielono absolutorium dla Zarządu. 

Rozpoczęliśmy kontynuację projektu własnego pn. ,,Akademia Lokalnego Animatora”, którego realizacja została wstrzymana ze względu na trudną sytuację. Projekt obejmuje cykl warsztatów w zakresie rozwoju kompetencji oraz przygotowania animatorów do pracy ze społecznością lokalną , poprzez zwiększenie ich wiedzy i umiejętności z zakresu animacji, badania potrzeb i potencjału społeczności, planowania i realizowania działań ukierunkowanych na zmianę społeczną oraz ewaluacji związanej ze zbieraniem  i analizowaniem dowodów zmiany. Na zakończenie realizowanych działań przewidziana została organizacja wyjazdu – wizyty studyjnej, której celem jest poznanie dobrych praktyk animatora lokalnego.

Niebawem przystąpimy do aktualizacji i dokonania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 20210.

Szczegółowa wiedza specjalistyczna, praktyczne doświadczenie sprawiają, że codziennie w Biurze świadczymy profesjonalne usługi doradcze z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród beneficjentów i lokalnych społeczników rozwijających naszą lokalną ojczyznę.

We współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłosiliśmy lokalny konkurs grantowy w ramach Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, wspierając przeciwdziałania negatywnych skutków epidemii. Wpłynęło 18 wniosków, na łączną kwotę 53 917, 84 zł. Komisja konkursowa jest na etapie weryfikacji wniosków.

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl oraz profilu na Facebooku, aby zapoznać się z działalnością naszego stowarzyszenia.

Razem silniejsi !

 

KAROLINA FRĄCKOWIAK

 

 

        Uroczyste wręczenie nagród w ramach konkursu ,, Aktywni Mieszkańcy”

Uroczyste wręczenie nagród w ramach konkursu ,, Aktywni Mieszkańcy”

 

Plakat reklamowy

 

 

 

 

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności