Dzień Komisji Edukacji Narodowej oraz ślubowanie klas pierwszych w Szkole Podstawowej w Sarbi

11 października 2019 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej potocznie zwanej Dniem Nauczyciela oraz ślubowania klas pierwszych.

Na uroczystość przybyli Wójt Gminy Czarnków Pan Bolesław Chwarścianek, przedstawicielka Fundacji „Gębiczyn” Pani Magdalena Wiśniewska-Napierała, sołtys wsi Sarbia-Sarbka Pani Longina Wika, przewodnicząca Rady Rodziców Pani Agata Jaster, emerytowani pracownicy naszej szkoły, nauczyciele, pracownicy obsługi, oraz uczniowie.

Wszyscy uczestniczy uroczystości obejrzeli część artystyczną przygotowaną przez uczniów z klasy piątej i szóstej oraz występ klasy pierwszej, który zakończył się ich ślubowaniem. Następnie Pani Dyrektor Małgorzata Wylegała podziękowała wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń oraz wręczyła Nagrody Dyrektora.

Życzenia złożyli również pozostali zaproszeni goście.

 

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności