Docenieni za swoją pracę

Ciasto, kawa i rozmowy o pracy w bibliotece. Tak upłynęło spotkanie z pracownikami Biblioteki Publicznej Gminy Czarnków, które zorganizowano 9 czerwca 2020 roku w Urzędzie Gminy Czarnków z okazji Dnia Bibliotekarza.

Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków jest obecnie jedyną instytucją kultury w gminie. Pełni ona przy tym istotną rolę w funkcjonowaniu całego samorządu. Praca Bibliotekarzy, to nie tylko wypożyczanie książek, ale to również organizowanie konkursów, promowanie czytelnictwa, wydarzenia i zajęcia biblioteczne, a przede wszystkim jest to ogrom pracy formalnej, która odbywa się często w ukryciu i pozostaje niewidoczna dla świata zewnętrznego.

W docenieniu dla tej pracy i zaangażowania w krzewienie kultury, a także promocję czytelnictwa na terenie gminy w Urzędzie Gminy Czarnków odbyło się spotkanie. Uczestniczyli w nim Zastępca Wójta Gminy Czarnków Monika Piotrowska, Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty Iwona Zielińska, Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Czarnków Edyta Kleige oraz Pracownicy Bibliotek z terenu Gminy Czarnków. Celebrowano w ten sposób Dzień Bibliotekarza, który z oczywistych powodów nie mógł się odbyć w swoim kalendarzowym terminie.

Podczas spotkania Zastępca Wójta Gminy Czarnków doceniła bibliotekarzy i podziękowała im za całokształt pracy, którą wykonują. Każdy otrzymał z tej okazji symboliczną różę. W dalszej części rozmawiano o pracy w Bibliotece Publicznej Gminy Czarnków, konsumując przygotowaną kawę i ciasto. Bibliotekarze wymieniali się spostrzeżeniami dotyczącymi bibliotecznej pracy w warunkach epidemii, a także planami związanymi z przyszłością Biblioteki Publicznej Gminy Czarnków. Całe spotkanie przeminęło w miłej atmosferze. 

 

Sławomir Matz
Urząd Gminy Czarnków

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności