09.12.2022
Imieniny: Anety, Leokadii i Wiesława

Gmina Czarnków ogłasza rekrutację uzupełniającą do Żłobka „Leśna Przygoda” w Gajewie.

 

Rekrutacja prowadzona jest w związku z realizacją projektu „Żłobek Leśna Przygoda w Gminie Czarnków” , RPWP.06.04.01-30-0085/19-00 finansowanego z  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

Liczba dostępnych miejsc w Żłobku: 1

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie od października 2022 r. proszone są o złożenie dokumentów zgłoszeniowych (Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami) w terminie od 27 września 2022 r.  do 3 października 2022 r.:

  • osobiście do siedziby Żłobka „Leśna Przygoda w Gajewie”, Gajewo 35, 64-713 Gajewo, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00
  • pocztą na adres Gajewo 35, 64-713 Gajewo

Liczy się data wpływu dokumentów do siedziby Żłobka.

 

Zwracamy uwagę, że załączniki do Formularza zgłoszeniowego zależą od statusu na rynku pracy kandydata do projektu, dlatego też zachęcamy do zapoznania się z aktualnym Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Żłobek Leśna Przygoda w Gminie Czarnków”, który zawiera spis wymaganych dokumentów na etapie rekrutacji.

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z wyżej wymienionym Regulaminem braki formalne można uzupełniać wyłącznie w okresie trwania rekrutacji, dlatego też prosimy nie zwlekać ze składaniem Formularzy zgłoszeniowych w ostatnim dniu rekrutacji. 

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

  • drogą mailową: zlobekatugczarnkow [dot] pl ()
  • telefoniczną: +48 503 846 005.

 

Dokumenty do pobrania:

 

1.Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Żłobek Leśna Przygoda w Gminie Czarnków”.

2. Formularz zgłoszeniowy.

3. Oświadczenie o zatrudnieniu/deklaracja zatrudnienia.

4. Oświadczenie o przebywaniu na urlopie wychowawczym/macierzyńskim/rodzicielskim/ojcowskim.

5. Oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP/deklaracja o powrocie na rynek pracy.

6. Oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w PUP/deklaracja o powrocie na rynek pracy.

7. Oświadczenie o statusie osoby biernej zawodowo/deklaracja o powrocie na rynek pracy.

8. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o pozostawaniu w trudnej sytuacji na rynku pracy.

 

 

 

 

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności