17.06.2024
Imieniny: Laury, Leszka i Marcjana

LXXX sesja Rady Gminy Czarnków

Data wydarzenia
Czas wydarzenia
14:00
Adres wydarzenia
Sala nr 21 Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, ul. Rybaki 3.
https://transmisjaobrad.info/channels/154/gmina-czarnkow
Organizator
Gmina Czarnków
Powrót

Rada Gminy Czarnków
ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków


BR.0002.14.2023

Czarnków, 16.11.2023 r.


ZAWIADOMIENIE


Uprzejmie zawiadamiam, że LXXX sesja Rady Gminy Czarnków odbędzie się 23 listopada 2023 roku (czwartek) o godz. 14:00 w sali nr 21 Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, ul. Rybaki 3.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Sprawy regulaminowe.
2. Informacja z prac stałych Komisji Rady Gminy Czarnków między sesjami.
3. Sprawozdanie z działalności oraz najbliższych planów Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi.
4. Sport w gminie Czarnków w tym działalność klubów sportowych.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Czarnków między sesjami.
6. Głosowanie w następujących sprawach:
• w sprawie zmiany Programu Usług Społecznych w Gminie Czarnków;
• w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2024;
• w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków dla części działki o nr ewid. 68/18 w obrębie geodezyjnym Białężyn;
• w sprawie zmiany uchwały Nr XV/122/2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie nadania nazw drogom gminnym w Romanowie Dolnym, zmienionej uchwałą nr XVIII/143/2015 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany nazwy drogi gminnej w miejscowości Romanowo Dolne;
• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2023-2043;
• w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Rady w okresie międzysesyjnym.
9. Wolne głosy.
10. Zakończenie.


Przewodniczący Rady Gminy Czarnków
/-/ Krzysztof Chyży

Więcej wydarzeń