XVI sesja Rady Gminy Czarnków - 21 października 2019 roku

Czarnków, 14.10.2019 r.


OSO.0002.12.2019


ZAWIADOMIENIE

    Uprzejmie zawiadamiam, że XVI sesja Rady Gminy Czarnków odbędzie się w dniu 21 października 2019 roku (poniedziałek) o godz. 14:00 w sali nr 21 Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, ul. Rybaki 3.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:
1.    Sprawy regulaminowe.
2.    Informacja z prac stałych Komisji Rady Gminy Czarnków między sesjami.
3.    Sprawozdanie z działalności spółki komunalnej gminy Czarnków za rok 2018 oraz aktualna sytuacja finansowa.
4.    Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa.
5.    Informacja z przedłożonych oświadczeń majątkowych.
6.    Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Czarnków między sesjami.
7.    Podjęcie uchwał:

  • w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Radolinek;
  • w sprawie stawek podatku od nieruchomości;
  • w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych;
  • w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok.

8.    Interpelacje i zapytania.
9.    Korespondencja, która wpłynęła do Rady Gminy Czarnków w okresie międzysesyjnym.
10.    Wolne głosy.
11.    Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Chyży

 

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności