20.04.2024
Imieniny: Agnieszki, Amalii i Czecha

Obwieszczenie o dofinansowaniu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Gajewo

O B W I E S Z C Z E N I E

   

WÓJT GMINY CZARNKÓW

 

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, ŻE

 

 

 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

 

W MIEJSCOWOŚCI  GAJEWO

    

ZREALIZOWANA PRZEZ GMINĘ CZARNKÓW

 W 2022 ROKU

 

BYŁA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ

 

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

 

 

 

 WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Bolesław Chwarścianek

 

 

Czarnków, 30 listopada 2022 roku

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

w Urzędzie Gminy Czarnków, w sołectwie Gajewo,

na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl

oraz BIP

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności