20.04.2024
Imieniny: Agnieszki, Amalii i Czecha

Konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu: „Diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej gminy Czarnków w zakresie usług społecznych”

OGŁOSZENIE

Konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu:

Diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej gminy Czarnków w zakresie usług społecznych”

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)z art. 17 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 12marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. 2020r., poz. 1876 ze zm.) oraz art. 21 ust 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1818 oraz Zarządzenia nr 417/2021  Wójta Gminy Czarnków z dnia 23.07.2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu: „Diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej gminy Czarnków w zakresie usług społecznych”

Wójt Gminy Czarnków

ogłasza przeprowadzenie w okresie od dnia 23.07.2021 roku  do 21.08.2021 roku  konsultacji społecznych, których celem jest zebranie uwag i opinii dotyczących projektu dokumentu: „Diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej gminy Czarnków w zakresie usług społecznych”

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w następujący sposób:

  1. Projekt dokumentu:  „Diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej gminy Czarnków w zakresie usług społecznych” z formularzem ankiety do konsultacji udostępniony zostanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarnków (informacja o możliwości zapoznania się z całością projektu dokumentu w budynku Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków pok. nr 3), na stronie internetowej Urzędu Gminy Czarnków i w Biuletynie Informacji Publicznej.
  2. Przyjmowanie uwag i opinii dotyczących Projekt dokumentu: „Diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej gminy Czarnków w zakresie usług społecznych” nastąpi poprzez złożenie wypełnionego formularza ankiety do konsultacji, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia w sekretariacie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków lub w formie elektronicznej na adres: w terminie od dnia 23.07.2021 roku  do 21.08.2021 roku.  
  3. Wyniki konsultacji, zawierające zestawienie zgłoszonych uwag i opinii,  zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarnków, na stronie internetowej Urzędu Gminy Czarnków i w Biuletynie Informacji Publicznej niezwłocznie po dacie ich zakończenia.

Wójt Gminy Czarnków

Bolesław Chwarścianek

W załączeniu:

  1. Zarządzenie Wójta Gminy Czarnków nr 417/2021 z dnia 23 lipca 2021 roku  w sprawie ogłoszenia konsultacje społecznych dotyczących projektu dokumentu „Diagnoza potrzeb
    i potencjału społeczności lokalnej gminy Czarnków w zakresie usług społecznych”
  2. Formularz ankiety do konsultacji,
  3. Projekt dokumentu: „Diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej gminy Czarnków w zakresie usług społecznych”

 

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności