Główne gałęzie gospodarki

[0]
Na terenie gminy Czarnków nie występuje przemysł, a struktura branżowa gospodarki skupia się wokół handlu hurtowego i detalicznego- 34%, rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa- 11,8%, transportu- 9,7%, budownictwa- 11,4%. Największy rozwój przedsiębiorczości występuje w strefie oddziaływania miasta Czarnkowa, w sołectwach: Kuźnica Czarnkowska, Brzeźno, Śmieszkowo, Sarbia-Sarbka, Romanowo Dolne i Gębice. Główne zakłady produkcyjne na terenie gminy Czarnków to : Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Drewna "Eko-Tar" s.c. w Śmieszkowie, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Drewex" w Kuźnicy Czarnkowskiej, Kopalnia Surowców Mineralnych w Walkowicach, Zakład Przetwórstwa Mięsnego w Hucie, Nadleśnictwo Sarbia w Sarbce, P-H-U "ROL-BIG" sp. z o. o. w Brzeźnie, czy Gminna Spółdzielnia "SCH" w Czarnkowie.
[1]
Powierzchnia użytków rolnych i lasów stanowiąca około 75% powierzchni kształtuje wiodącą funkcję gminy jaką jest rolnictwo i gospodarka leśna. Nieskażone środowisko naturalne sprzyja uprawianiu w gospodarstwach indywidualnych czystych ekologicznie płodów rolnych.
[2]
Większość gospodarstw na terenie gminy nastawiona jest na produkcję zwierzęcą. Obok wysoko rozwiniętej hodowli żywca wieprzowego, następuje rozwój hodowli żywca wołowego oraz produkcji mleka. Sprzyjają temu duże obszary łąk nadnoteckich i przyległe tereny gruntów ornych stanowiących dobrą bazę paszową. Sektor indywidualnych gospodarstw zajmuje 12,5 tyś. ha użytków rolnych, co stanowi 68,6% ogólnej powierzchni użytków rolnych. Średnia wielkość gospodarstwa wynosi 11,58 ha, przy czym następuje systematyczne powiększanie areału tych gospodarstw. Jest to możliwe poprzez nabywanie gruntów z zasobów AWRSP. Najwięcej przejęć gruntów następuje w północnej części gminy.

Adres źródłowy: https://www.czarnkowgmina.pl/strona/glowne-galezie-gospodarki

Załączniki
  • [0] https://www.czarnkowgmina.plhttp://www.czarnkowgmina.pl/zdjecia/galezie_gospodarki1.jpg
  • [1] https://www.czarnkowgmina.plhttp://www.czarnkowgmina.pl/zdjecia/galezie_gospodarki2.jpg
  • [2] https://www.czarnkowgmina.plhttp://www.czarnkowgmina.pl/zdjecia/galezie_gospodarki3.jpg