Romanowo Górne

Sołectwo obok Romanowa Dolnego mające charakter typowej ulicówki. Na terenie sołectwa warto zobaczyć chałupy o konstrukcji szachulcowej postawione z głazów narzutowych, oraz XIX wieczny budynek szkoły i przedszkola.


Adres źródłowy: https://www.czarnkowgmina.pl/strona/romanowo-gorne

Załączniki