Trwa sesja absolutoryjna. Relacjonujemy na żywo

Sesja Rady Gminy Czarnków [0]
Treść

Głównymi punktami programu posiedzenia są – przedstawienie raportu o stanie gminy Czarnków i udzielenie absolutorium wójtowi. 

 

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Informacja z prac stałych Komisji Rady Gminy Czarnków między sesjami.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Czarnków między sesjami.
4. Raport o stanie gminy Czarnków.
5. Debata nad raportem o stanie gminy Czarnków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Czarnków.
7. Analiza wykonania budżetu gminy Czarnków za 2019 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych Gminy Czarnków za 2019 rok wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok.
9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
- w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych Gminy Czarnków za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Czarnków za 2019 rok,
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury za 2019 rok.
10. Absolutorium dla Wójta Gminy Czarnków za 2019 rok:
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu za rok 2019,
- uchwała Komisji Rewizyjnej wraz z uzasadnieniem do
- uchwały Komisji Rewizyjnej,
- uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czarnków w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarnków absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czarnków za 2019 rok.
12. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
- w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 68/17 położonej w obrębie wsi Białężyn
- w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarnków
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2020-2038;
w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok.
13. Interpelacje i zapytania.
14. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Rady w okresie międzysesyjnym.
15. Wolne głosy.
16. Zakończenie obrad.

Publikowane od
Publikowane do

Adres źródłowy: https://www.czarnkowgmina.pl/aktualnosc/trwa-sesja-absolutoryjna-relacjonujemy-na-zywo

Załączniki
  • [0] https://www.czarnkowgmina.pl/sites/default/files/styles/large/public/obrazek/2020-05/wywal.png?itok=gyfsfY4F
  • [1] https://www.czarnkowgmina.plhttps://www.youtube.com/embed/MjluImg4JOY