Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej realizując Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków…

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej realizując Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”, ogłasza nabory wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie…

Uruchomienie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Brzeźnie i Gajewie

Wybory do Izb Rolniczych

Wybory do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej

 
Rada Gminy Czarnków udzieliła wotum zaufania Wójtowi Bolesławowi Chwarściankowi

Rada Gminy Czarnków udzieliła wotum zaufania Wójtowi Bolesławowi Chwarściankowi

Radni, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2018 rok, sprawozdania finansowego, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu, opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania…

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Kalendarz wydarzeń

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
niedziela
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30