Dzisiaj jest Niedziela, 16.12.2018, Imieniny Albiny, Sebastiana, Zdzisławy
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

Czarnków, 16.02.2018

OSO.0002.3.2018

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Uprzejmie zawiadamiam, że LI sesja Rady Gminy Czarnków odbędzie się w dniu 28 lutego 2018 roku (środa) o godz. 14:00 w sali nr 21 Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, ul. Rybaki 3.

 

 

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Sprawy regulaminowe.

2. Informacja z prac stałych Komisji Rady Gminy Czarnków między sesjami.

3. Stan bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Czarnków.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Czarnków między sesjami.

5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

  • w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania pn. „Analiza popytu na przewozy kolejowe pasażersko-towarowe na połączeniu aglomeracyjnym Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec, jako element studium wykonalności";
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo, w rejonie ulic Wiejskiej, Leśnej i Sosnowej;
  • w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Czarnków spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia;
  • w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów w przedszkolu publicznym lub oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Czarnków;
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2018-2036;
  • w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Wolne głosy.

8. Zakończenie.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Janusz Wielgosz

efs prow ryby unia