Dzisiaj jest Sobota, 20.10.2018, Imieniny Ireny, Kleopatry, Witalisa
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

Podczas XLVI sesji Rady Gminy Czarnków, która odbyła się 22 listopada 2017 r. najważniejszym punktem w porządku obrad było sprawozdanie oraz ocena stowarzyszeń działających na terenie Gminy Czarnków. Na sesji obecnych było 15 radnych. W obradach uczestniczyli: sekretarz Gminy Czarnków Feliks Łaszcz, skarbnik Gminy Czarnków Magdalena Mendyk, radca prawny Aleksandra Jaroszewicz, radca prawny Radosław Łotyszonek oraz zaproszeni goście.

W jednym z pierwszych punktów porządku obrad prezes Czarnkowsko-Trzcianeckiej LGD - Agnieszka Kulesza - przedstawiła sprawozdanie z dotychczasowej i bieżącej działalności. Omówiła główne zasady udzielania wsparcia dla całej społeczności lokalnej z terenu LGD, obszar komunikacji, a także planowane w roku 2018 jak również te zakończone, nabory na projekty grantowe. Mówiła, że podczas ,,Agro Targów", nagrodzone zostały następujące inicjatywy z Gminy Czarnków: Równe Szanse - Z ceramiką na Ty! - promocja osób z niepełnosprawnościami pracujących zawodowo; Aktywne Zosieńki - "Międzypokoleniowa Zośka" - działania na rzecz społeczności lokalnej we wsi Zofiowo, Stowarzyszenie ,,Przyjazna Wieś Gębice" - Gotujemy się do gotowania. Nadmieniła, że bieżące działania LGD, ukierunkowane są na aktywizację społeczności lokalnej w różnych obszarach.  Przypomniała, że w Gębiczynie odbyło się wydarzenie promujące turystykę, rekreację i zdrowy styl życia pod nazwą ,,Pieszo konno, kajakiem, na kole".

O współpracy Gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi w 2017 r. w dalszej części mówiła pracownik Urzędu Gminy Czarnków Agnieszka Wiśniewska, która poinformowała, że obecnie na terenie gminy działa 35 stowarzyszeń. Świadczy o tym, że wielu mieszkańców chce się organizować i działać na terenie swojego środowiska i realizować różne cele społeczne, sportowe, kulturalne, itp. W sprawozdaniu, które radni usłyszeli była informacja o ilości stowarzyszeń, które korzystały z dotacji z Urzędu Gminy. Corocznie, na podstawie uchwały Rady Gminy Czarnków przyjmującej program współpracy z organizacjami pozarządowymi, wójt ogłasza konkurs na realizację zadań ze sfery pożytku publicznego. Jeżeli oferta jest prawidłowa, stowarzyszenie może otrzymać dotację. Z otrzymanej dotacji należy się rozliczyć. W podsumowaniu pracownik urzędu dodała, że Organizacje pozarządowe są ważnym partnerem Gminy Czarnków, która zleca im realizację zadań publicznych z przekonaniem, że znając potrzeby społeczności lokalnej mogą je skutecznie i efektywnie realizować dla osiągnięcia ważnych celów społecznych.

Tuż przed planowanym blokiem uchwał, Przewodniczący Rady Janusz Wielgosz ogłosił przerwę w obradach, a wznowienie przewidziane jest na dzień 30 listopada 2017 r. 

 efs prow ryby unia