Dzisiaj jest Sobota, 20.10.2018, Imieniny Ireny, Kleopatry, Witalisa
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

W czwartek 30 listopada o godz.14:00 wznowiona została sesja Rady Gminy Czarnków, której obrady przerwano 22 listopada 2017 r.

Na podstawie listy obecności radnych przewodniczący Rady Janusz Wielgosz stwierdził, że sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał i niezwłocznie przystąpił do kontynuowania porządku obrad.

Siedem uchwał podjęli radni podczas XLVI Sesji Rady Gminy Czarnków.

  • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie wsi Sarbia;
  • w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018;
  • w sprawie uchylenia uchwały nr XIV/86/07 Rady Gminy Czarnkówz dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
  • w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czarnków przeprowadzenia kontroli w sprawie korzystania przez Urząd Gminy Czarnków z usług prawnych w latach 2015-2017
  • w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/320/2017 Rady Gminy Czarnków z dnia 23 maja 2017r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z budżetu Gminy Czarnków na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1209P w miejscowości Romanowo Dolne
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków;
  • w sprawie zmiany do budżetu na 2017 rok.

 efs prow ryby unia