Dzisiaj jest Poniedziałek, 16.07.2018, Imieniny Eustachego, Mariki, Mirelli
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

Wielkopolskie Obchody Światowego Dnia Turystyki

W piątek 29 września 2017 roku w Czarnkowie, na szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski, odbyły się Wielkopolskie Obchody Światowego Dnia Turystyki - święto turystów i wszystkich osób z wielkopolskiej branży turystycznej.

Tegoroczne Obchody poświęcone były w całości Wielkiej Pętli Wielkopolski, będącej kluczowym szlakiem turystyki wodnej w naszym regionie, wykorzystującym dwie największe rzeki Wielkopolski - rzekę Wartę, rzekę Noteć oraz system jezior i kanałów konińskich. Pętla spaja nasz region i stanowi wspólny mianownik z województwami sąsiednimi: lubuskim i kujawsko-pomorskim. Pętla łączy też drogi wodne Polski z rozległą siecią dróg wodnych Europy Zachodniej oraz z Europą Wschodnią (przez Wisłę, Narew i Niemen). Północna część Pętli wchodzi w skład Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 prowadzącej z Antwerpii do Kłajpedy. Jej ponadregionalny charakter i znaczenie są więc niezaprzeczalne.

Podczas części oficjalnej, która odbyła się w Kinie Światowid w Czarnkowie, zaprezentowane zostały atrakcje turystyczne Czarnkowa, Gminy Czarnków i Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego. Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Prezes Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, pan Tomasz Wiktor, podsumował to, co w kwestii Wielkiej Pętli Wielkopolski udało się do tej pory zrealizować. W swoim wystąpieniu wspomniał o projektach infrastrukturalnych zrealizowanych przy znaczącym wsparciu środków z budżetu województwa wielkopolskiego i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, a więc sieci stanic kajakowych na Warcie oraz marinach w Czarnkowie, Drawsku, Ujściu. Przypomniał również, iż istotnym kamieniem milowym było rozpoczęcie, dokładnie 5 lat temu, projektu promocyjnego Wielkiej Pętli Wielkopolski realizowanego przez Wielkopolską Organizację Turystyczną. U podstaw tego przedsięwzięcia leżała chęć wykorzystania potencjału dróg wodnych Wielkopolski i wykreowania na ich podstawie markowego produktu turystycznego, który przyniesie długookresowe korzyści zarówno turystom, jak i mieszkańcom gmin i powiatów położonych wzdłuż Pętli. W trakcie części konferencyjnej pani Magdalena Żmuda - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu - przybliżyła rolę kierowanej przez siebie jednostki w zarządzaniu drogami wodnymi Wielkiej Pętli Wielkopolski. Doświadczeniami turysty-wodniaka podzielił się z kolei pan Wojciech Skóra - Dyrektor Centrum Turystyki Wodnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Na zakończenie części oficjalnej rozstrzygnięto również V Edycję Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki.

W kolejnej części Obchodów uczestnicy zwiedzili wybrane atrakcje turystyczne Czarnkowa i okolic i wzięli udział w biesiadzie wodniackiej w Marinie Czarnków.
Organizatorami Wielkopolskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki 2017 byli: Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Miasto Czarnków, Gmina Czarnków, Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki oraz Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe.

Światowy Dzień Turystyki ustanowiony został przez Światową Organizację Turystyki w celu uświadomienia znaczenia turystyki i jej wpływu na wartości społeczne, polityczne, gospodarcze i kulturowe. To najważniejsze cykliczne święto branży turystycznej obchodzone jest na świecie (począwszy od 1979 r.) 27 września każdego roku.

Światowy Dzień Turystyki obchodzony jest jako święto ludzi, którzy związani są z turystyką zarówno zawodowo, jak i w ramach szeroko pojętej działalności społecznej. Jest on doskonałą okazją do integracji przedstawicieli władz państwowych, samorządowych i środowiska turystycznego. Obchody tego dnia pozwalają na uhonorowanie osób zasłużonych dla turystyki, a także wymianę doświadczeń, podsumowanie podejmowanych działań i zapoznanie się z aktualną sytuacją rynkową. Tegorocznemu Światowemu Dniu Turystyki, którego oficjalne obchody odbyły się w Katarze, przyświeca hasło: „Turystyka zrównoważona narzędziem rozwoju" (ang. Sustainable Tourism - a Tool for Development).

Wielkopolskie Obchody Światowego Dnia Turystyki mają w naszym regionie wieloletnią tradycję. Organizowane są każdego roku na przełomie września i października przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego we współpracy z partnerami lokalnymi. Do tej pory Obchody odbyły się w różnych rejonach Wielkopolski, w tym w ostatnich latach w Śremie, Kościanie i Gnieźnie.

Wielkopolskie Obchody Światowego Dnia Turystyki to najważniejsza tego typu impreza w województwie wielkopolskim - okazja do spotkania się fachowców z różnych dziedzin, podsumowania mijającego sezonu turystycznego, a także wymiany doświadczeń i integracji branży. W Obchodach uczestniczą reprezentanci środowisk, dla których ważny jest rozwój turystyki i promocja Wielkopolski, a więc m.in. przedstawiciele władz województwa wielkopolskiego, organizacji pozarządowych, uczelni kształcących kadry dla turystyki, branży, samorządów lokalnych, a także władze i członkowie Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, publicyści krajoznawczy, media oraz inne podmioty i osoby odgrywające znaczącą rolę w popularyzowaniu turystyki w Wielkopolsce.

Departament Sportu i Turystyki - Oddział Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

 efs prow ryby unia