Dzisiaj jest Niedziela, 17.02.2019, Imieniny Konstancji, Krystiana, Sylwany
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

 

Czarnków, dnia 07 lutego 2018 roku

 

 

IGROŚ. 6140.13.2018

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

W związku z art. 11a ust. 1 i ust. 2 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1840) przedkładam projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie gminy Czarnków w 2018 roku.

 

Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działając na terenie gminy Czarnków opiniują przedłożony projekt Programu.

 

Projekt programu dostępny jest na stronie BIP Urzędu Gminy Czarnków lub w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Czarnków ul. Rybaki 3 pokój nr 13.

 

Wnioski i uwagi należy składać do dnia 28.02.2018 r.

 

Wnioski i uwagi można składać:

- drogą elektroniczną (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres:henryk.siemieniewski@ugczarnkow.pl

- w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Czarnków ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.)

 

 

efs prow ryby unia