Dzisiaj jest Sobota, 20.10.2018, Imieniny Ireny, Kleopatry, Witalisa
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

OSTATNIE DNI WDRAŻANIA LSR!

Powoli kończy się 2017 rok a wraz z nim dobiega końca kolejny rok wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Przed nami ostatnie spotkania, nabory i działania zaplanowane na mijający rok.

RUSZYLIŚMY Z GRANTAMI

Kolejna możliwość skorzystania ze środków unijnych. Jeszcze do 11 grudnia 2017 r. czekamy na wnioski o powierzenie grantów, których celem jest wzrost atrakcyjności obszaru oraz wzmocnienie kapitału społecznego. Nasz konkurs kierujemy przede wszystkim do organizacji pozarządowych. Więcej informacji na stronie: www.czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi członkostwa w Cz-T LGD przypominamy, iż na naszej stronie internetowej znajdują się informacje, jak zostać członkiem stowarzyszenia. Ostatnie spotkania Zarządu dotyczące przyjęcia nowych członków przed zakończeniem naboru odbędzie się 4 grudnia 2017 r. Deklaracje członkowskie przyszłych wnioskodawców przyjmujemy do poniedziałku tj. do 4 grudnia 2017 r. do godz. 13:30! Deklaracje, które wpłyną do Biura Cz-T LGD w późniejszym terminie zostaną rozpatrzone na kolejnym Posiedzeniu Zarządu, co oznacza, że przyszli wnioskodawcy nie będą mieli możliwości otrzymania dodatkowych punktów za członkostwo.

Aby przyspieszyć proces składania dokumentów w naborze wniosków zwracamy się z prośbą, aby przed złożeniem dokumentów zapoznać się jeszcze raz z dokumentacją konkursową. Do wniosków należy dołączyć wymagane załączniki w wersji oryginalnej bądź przygotowane kopie, które zostaną potwierdzone przez pracownika Biura w trakcie przyjmowania dokumentów. Jednocześnie przypominamy, iż w celu potwierdzenia zgodności dokumentów niezbędne jest posiadanie oryginałów! Prawidłowo przygotowane dokumenty znacznie przyspieszają proces przyjmowania wniosków. Nie odkładajcie złożenia wniosków z załącznikami do ostatniej chwili.

CZAS SPOTKAŃ Z RADNYMI I LOKALNYMI MEDIAMI

Końcówka roku to także spotkania podsumowujące mijający rok. Podobnie jak to było w ubiegłym roku, również i w tym, spotykamy się z przedstawicielami gmin członkowskich uczestnicząc w sesjach. Przekazujemy informację nt. głównych założeń LSR i LGD, a także przedstawiamy efekty realizacji strategii. Podobne spotkanie czeka nas jeszcze z mediami lokalnymi, na wparcie których możemy liczyć w ciągu każdego roku wdrażania LSR.

POWRÓCILIŚMY Z TERENU

Za nami kolejne 3 dni pracy w terenie. We wtorek 14 listopada 2017 r. ruszyliśmy z punktami informacyjno-doradczymi do gmin członkowskich Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania. Byliśmy w Drawsku, Krzyżu Wlkp., Trzciance, Wieleniu, Lubaszu i Połajewie. Rozmowy z mieszkańcami dotyczyły przede wszystkim ogłoszonych konkursów na realizację projektów grantowych. 

Dziękujemy włodarzom gmin za możliwość zorganizowania punktów informacyjno-doradczych. Jesteśmy przekonani, że dzięki spotkaniom mieszkańcy chętniej sięgną po środki unijne, dzięki którym wspólnie będziemy rozwijać nasz obszar.

Agnieszka Kulesza

Prezes Zarządu Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020".

 

  

efs prow ryby unia