Dzisiaj jest Niedziela, 20.01.2019, Imieniny Agnieszki, Jarosława, Nory
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

Miło nam poinformować, że w dniu 30 kwietnia 2018 r w Poznaniu zastępca wójta Gminy Czarnków Monika Piotrowska w towarzystwie skarbnik Gminy Czarnków Magdaleny Mendyk, w imieniu Gminy Czarnków podpisała z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę na dofinansowanie projektu pn. „Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Czarnków", celem utworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego". Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 8.1.1. „Edukacja Przedszkolna" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w wysokości 149.080,80 zł Gmina Czarnków stworzy nowe miejsca wychowania przedszkolnego, odpowiadając tym samym na potrzeby mieszkańców. Projekt ma bowiem na celu zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Zadanie polega na przygotowaniu 23 miejsc przedszkolnych, tj. dwóch grup w Publicznych Przedszkolach w Gębicach (14 miejsc) i Śmieszkowie (9 miejsc) poprzez dokonanie zakupu niezbędnego wyposażenia, materiałów i pomocy dydaktycznych oraz wykonaniu drobnych prac budowlanych i instalacyjnych. W związku z dotychczasowym brakiem wystarczającej ilości sal, wyposażenia i materiałów dydaktycznych adekwatnych do prowadzenia zajęć wystąpiła konieczność poniesienia wydatku w projekcie na ten cel. Zakupy będą dokonywane w oparciu o kryterium uniwersalnego projektowania, tak by mogły służyć wszystkim dzieciom. Całkowita wartość projektu wynosi 175.389,18 zł.

Zakończenie prac zaplanowane jest na koniec sierpnia 2018 r.

efs prow ryby unia