Dzisiaj jest Czwartek, 21.02.2019, Imieniny Małgorzaty, Marty, Nikifora
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

MIEJSKO-GMINNY TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

Oddział Miejsko-Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Czarnkowie jak co roku jest głównym organizatorem Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym. Poznawania tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej.

Tegoroczne Eliminacje OTWP odbyły się w dniu 02 marca w Miejskim Centrum Kultury w Czarnkowie

Turniej poprzedziły eliminacje szkolne. Do szczebla miejsko-gminnego, zgodnie   z regulaminem przystąpiła młodzież w trzech grupach wiekowych.

 • I GRUPA WIEKOWA - szkoły podstawowe klasy IV - VI
 • II GRUPA WIEKOWA - szkoły podstawowe klasy VII, gimnazja klasy II     i III
 • III GRUPA WIEKOWA - szkoły ponadgimnazjalne

W pierwszej części zawodnicy rozwiązywali pisemny test wyboru składający się z 45 pytań. Po czym komisja powołana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie przystąpiła do oceny testów.

W dalszej kolejności   odbył się finał ustny, w którym udział wzięły po trzy osoby z każdej grupy wiekowej. Zadaniem finalistów było udzielenie odpowiedzi na pytania z następujących zagadnień: zapobieganie pożarom, historia pożarnictwa, taktyka pożarnicza, ratownictwo medyczne oraz znajomość sprzętu pożarniczego.

Po podsumowaniu wyników przez jury w składzie:

- mł. bryg. Łukasz Perz - przewodniczący

- dh Ewa Miler - sekretarz

- st. asp. Łukasz Waśko - członek

- mł. ogn. Łukasz Ibsz - członek

kolejność miejsc była następująca:

I grupa

 1. Katarzyna Dreczka - Szkoła Podstawowa w Sarbi
 2. Adam Terlecki - Szkoła Podstawowa w Romanowie Dolnym
 3. Iga Gałązka - Szkoła Podstawowa w Romanowie Dolnym

II grupa

 1. Kinga Kamińska - Szkoła Podstawowa w Gębicach
 2. Wiktor Modławski - Szkoła Podstawowa nr 2 w Czarnkowie
 3. Tymoteusz Sówka - Szkoła Podstawowa nr 2 w Czarnkowie

III grupa

 1. Weronika Bielejewska - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie
 2. Dominik Nieradka - Zespól Szkól Leśnych w Goraju
 3. Piotr Michalak - Zespól Szkól Leśnych w Goraju

Zwycięzcy w poszczególnych grupach wiekowych zostali wyróżnieni atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi oraz pamiątkowymi dyplomami. uczestnictwa w konkursie. Nagrody ufundowali: Urząd Miasta w Czarnkowie, Urząd Gminy w Czarnkowie i Państwo Prellwitz, właściciele sklepu sportowego w Czarnkowie. Zmagania uczestników turnieju obserwowali Przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Tomaszewski, Starosta Tadeusz Teterus, Burmistrz Czarnkowa Franciszek Strugała, Prezes Zarządu M-G ZOSP RP w Czarnkowie Tadeusz Stachowski.

Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pomagali w organizacji turnieju a w szczególności Dyrektorowi i pracownikom Miejskiego Centrum Kultury. Dziękujemy również opiekunom za wysiłek włożony w przygotowanie podopiecznych do turnieju.

Tadeusz Mendyk

 efs prow ryby unia