Dzisiaj jest Niedziela, 17.02.2019, Imieniny Konstancji, Krystiana, Sylwany
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

Rada Gminy Czarnków

ul. Rybaki 3

64-700 Czarnków

tel. 067 253 02 95

 

 

Czarnków, 20.09.2018

OSO.0002.11.2018

   

ZAWIADOMIENIE

 

            Uprzejmie zawiadamiam, że LIX sesja Rady Gminy Czarnków odbędzie się w dniu 27 września 2018 roku (czwartek) o godz. 14:00 w sali nr 21 Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, ul. Rybaki 3.

 

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Sprawy regulaminowe.

2. Informacja z prac stałych Komisji Rady Gminy Czarnków między sesjami.

3. Sprawozdanie z działalności spółki komunalnej gminy Czarnków za rok 2017 oraz aktualna sytuacja finansowa.

4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty za rok 2017.

5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Czarnków między sesjami.

6. Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2018 roku.

7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

  • w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków;
  • w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr XXXIV/281/2017 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego części północnej terenu produkcyjno - usługowego w Romanowie Dolnym;
  • w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czarnków na lata 2019 - 2023;
  • w sprawie stawek podatku od nieruchomości;
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2018-2036;
  • w sprawie zmiany do budżetu na 2018 rok.

8. Interpelacje i zapytania.

9. Wolne głosy.

10. Zakończenie obrad.

  

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Janusz Wielgosz

efs prow ryby unia