Dzisiaj jest Wtorek, 19.03.2019, Imieniny Aleksandryny, Józefa, Nicety
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

Konsultacje społeczne dotyczących zmian statutów sołectw na terenie Gminy Czarnków

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 34/2019 Wójta Gminy Czarnków z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian statutów sołectw na terenie Gminy Czarnków

Wójt Gminy Czarnków

ogłasza przeprowadzenie w okresie od dnia 4 stycznia 2019 r. do dnia 21 stycznia 2019 r. konsultacji społecznych, których celem jest zebranie uwag i opinii dotyczących projektów uchwał Rady Gminy Czarnków w sprawie zmiany statutów sołectw na terenie Gminy Czarnków.

Zmiana w statutach sołectw dotyczy otrzymania przez § 21 ust. 3 nowego brzmienia:

„3. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat, przy czym sołtys i rada sołecka wykonują swoje obowiązki do dnia wyboru nowego sołtysa i rady sołeckiej.".

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w następujący sposób:

1. Projekt uchwały Rady Gminy Czarnków w sprawie zmiany statutu sołectwa zostanie przekazany sołtysom wraz z formularzami ankiety do konsultacji z mieszkańcami sołectwa poprzez umieszczenie projektu uchwały na tablicy ogłoszeń i dystrybucję formularzy ankiety.

2. Zostanie przeprowadzone badanie uwag i opinii poprzez umieszczenie projektu uchwał Rady Gminy Czarnków w sprawie zmiany statutów sołectw na terenie Gminy Czarnków wraz
z formularzem ankiety do konsultacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarnków, na stronie internetowej Urzędu Gminy Czarnków i w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Przyjmowanie uwag i opinii dotyczących projektów uchwał Rady Gminy Czarnków w sprawie zmiany statutów sołectw nastąpi poprzez złożenie wypełnionego formularza ankiety do konsultacji stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia w sekretariacie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, lub w formie elektronicznej na adres: urzad@czarnkowgmina.pl w terminie od 4 stycznia 2019 roku do 21 stycznia 2019 roku.

 

                                                                                                   Wójt Gminy Czarnków

                                                                                                   - Bolesław Chwarścianek

 

Załączniki (do pobrania):

Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Czarnków z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian statutów sołectw na terenie Gminy Czarnków

Projekt uchwały Rady Gminy Czarnków w sprawie zmiany statutu sołectwa......

Formularz ankiety do konsultacji

efs prow ryby unia