Dzisiaj jest Niedziela, 24.03.2019, Imieniny Gabrieli, Marka, Seweryna
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

 

Szanowni Państwo


W związku z wejściem w życie od 1 kwietnia 2019r. zmian regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie ZM „PRGOK” oraz innych uchwał regulujących system gospodarki odpadami komunalnymi, Związek Międzygminny informuje, że:

  • Od 1 kwietnia br. zmienia się stawka opłaty za gospodarowanie odpadami. Dla nieruchomości zamieszkałych będzie ona wynosiła 15,00 zł od osoby przy zbiórce selektywnej oraz 35,00 zł od osoby przy zbiórce nieselektywnej.
  • Wraz z początkiem kwietnia 2019r. zmianie ulegną opłaty także dla nieruchomości niezamieszkałych (podmiotów gospodarczych). Szczegóły na www.prgok.pl
  • Zmianie ulega termin płatności. Dotychczas opłatę należało wnosić za każdy miesiąc „z dołu” do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (czyli do 15 kwietnia za marzec, do 15 maja za kwiecień). Od 1 kwietnia 2019r. opłatę należy uiszczać za każdy miesiąc „z góry” do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący (czyli do 15 kwietnia za kwiecień, do 15 maja za maj). W związku z tym w miesiącu kwietniu zajdzie konieczność dokonania opłaty za dwa miesiące, tzn. za miesiąc poprzedni (marzec) i bieżący (kwiecień).
  • W związku ze zmianą opłaty nie zachodzi konieczność składania nowej lub zmiany wcześniejszej deklaracji (dotyczy osób, które nie zmieniają sposobu zbiórki, np. ze zbiórki nieselektywnej na selektywną). Osoby chcące zmienić sposób zbiórki zobowiązane są do zmiany złożonej wcześniej deklaracji. Zarówno mieszkańcy jak i podmioty gospodarcze otrzymają pismo z informacją o zmianie opłaty.
  • Od 1 kwietnia 2019 r. w zabudowie jednorodzinnej przez cały rok odpady obierane będą w każdym tygodniu, naprzemiennie tzn. w jednym tygodniu odpady zmieszane (resztkowe), w kolejnym odpady selektywnie zbierane (metale i tworzywa sztuczne, papier). Szkło odbierane będzie co najmniej jeden raz na cztery tygodnie. Odpady biodegradowalne w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada – jeden raz w tygodniu, a w okresie od 1 grudnia do 31 marca – jeden raz na cztery tygodnie. Powyższe zmiany stanowią udogodnienie dla mieszkańców prowadzących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych.
Regulamin, inne uchwały regulujące system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie ZM „PRGOK” oraz wysokości stawek dostępne są na www.prgok.pl .
efs prow ryby unia