Dzisiaj jest Sobota, 23.02.2019, Imieniny Boguty, Bogusza, Macieja
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

 

Rada Gminy Czarnków

ul. Rybaki 3

64-700 Czarnków

tel. 67 253 02 95

 

Czarnków, 04.12.2018

OSO.0002.3.2018

 
ZAWIADOMIENIE

            Uprzejmie zawiadamiam, że nadzwyczajna III sesja Rady Gminy Czarnków odbędzie się w dniu 06 grudnia 2018 roku (czwartek) o godz. 14:00 w sali nr 21 Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, ul. Rybaki 3.

 

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Sprawy regulaminowe.

2. Podjęcie stawek podatków lokalnych:

  • podatek rolny,
  • podatek leśny.

3. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

  • w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019;
  • w sprawie zmiany uchwały Nr LII/409/2018 z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Oborniki na dofinansowanie wykonania budowy - modernizacji schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „AZOREK" w Obornikach;
  • w sprawie zmiany uchwały nr II/7/2018 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenie miesięcznego dla Wójta Gminy Czarnków;
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2036;
  • w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

4. Wolne głosy.

5. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Krzysztof Chyży

efs prow ryby unia